Rozvrh KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2020/2021 je publikován zde
Aktuální stav rezervací Seminární místnosti pro prodloužené zkouškové období LS 19/20 je zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2019/2020 je publikován zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

Základní informace

Error message

  • Warning: mkdir(): No such file or directory in _event_css_add() (line 274 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
  • Warning: chmod(): No such file or directory in _event_css_add() (line 275 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
admat AdMat je multidisciplinární výzkumné centrum moderních materiálů združující šest pracovišť: MFF UK - Katedru fyziky kovů (hlavní řešitel/koordinátor projektu), FJFI ČVUT - Katedru inženýrství pevných látek, Katedru matematiky a Katedru materiálů, Fyzikální ústav AV ČR - odd. Funkčních materiálů, Ústav fyziky plazmatu AV ČR - Oddělení materiálového inženýrství, Ústav jaderné fyziky AVČR a Ústav termomechaniky AVČR - Laboratoř ultrazvukových metod.


Centrum je podpořeno grantem GAČR 14-36566G v rámci programu excelence v základním výzkumu GAČR.

Motivací centra AdMat a zároveň hlavním potenciálním přínosem pro studenty, kteří se do něj zapojí, je vytvoření sítě vzájemně se doplňujících pracovišť, která společně disponují širokou základnou teoretických, technologických a analytických znalostí a metod. Studenti MFF a FJFI si mohou zapsat práci na zvoleném pracovišti (školním či akademickém) a získají tím přístup k vybavení celého centra.

Oficiální webová stránka centra
https://admat.fjfi.cvut.cz


Kontakty
Hlavní řešitel projektu
doc. RNDr. Miloš Janeček CSc., MFF UK, Katedra fyziky kovů - tel. 221911359, mail janecek@met.mff.cuni.cz

Spoluřešitel 1
doc. Ing. Ladislav Kalvoda CSc., FJFI ČVUT, Katedra inženýrství pevných látek - tel. 224358621, mail ladislav.kalvoda@fjfi.cvut.cz

Spuluřešitel 2
Ing. Michal Landa CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. - tel. 266053672, mail ml@it.cas.cz

Spoluřešitel 3
Ing. Tomáš Chráska Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. - tel. 266053517, mail tchraska@ipp.cas.cz

Spoluřešitel 4
RNDr. Pavel Strunz CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. - tel. 266172034, mail strunz@ujf.cas.cz

Spoluřešitel 5
RNDr. Ivan Tomáš CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - tel. 266052177, mail tomas@fzu.cz

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT