Rozvrh KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2020/2021 je publikován zde
Aktuální stav rezervací Seminární místnosti pro prodloužené zkouškové období LS 19/20 je zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2019/2020 je publikován zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

Základní informace

admat AdMat je multidisciplinární výzkumné centrum moderních materiálů združující šest pracovišť: MFF UK - Katedru fyziky kovů (hlavní řešitel/koordinátor projektu), FJFI ČVUT - Katedru inženýrství pevných látek, Katedru matematiky a Katedru materiálů, Fyzikální ústav AV ČR - odd. Funkčních materiálů, Ústav fyziky plazmatu AV ČR - Oddělení materiálového inženýrství, Ústav jaderné fyziky AVČR a Ústav termomechaniky AVČR - Laboratoř ultrazvukových metod.


Centrum je podpořeno grantem GAČR 14-36566G v rámci programu excelence v základním výzkumu GAČR.

Motivací centra AdMat a zároveň hlavním potenciálním přínosem pro studenty, kteří se do něj zapojí, je vytvoření sítě vzájemně se doplňujících pracovišť, která společně disponují širokou základnou teoretických, technologických a analytických znalostí a metod. Studenti MFF a FJFI si mohou zapsat práci na zvoleném pracovišti (školním či akademickém) a získají tím přístup k vybavení celého centra.

Oficiální webová stránka centra
https://admat.fjfi.cvut.cz


Kontakty
Hlavní řešitel projektu
doc. RNDr. Miloš Janeček CSc., MFF UK, Katedra fyziky kovů - tel. 221911359, mail janecek@met.mff.cuni.cz

Spoluřešitel 1
doc. Ing. Ladislav Kalvoda CSc., FJFI ČVUT, Katedra inženýrství pevných látek - tel. 224358621, mail ladislav.kalvoda@fjfi.cvut.cz

Spuluřešitel 2
Ing. Michal Landa CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. - tel. 266053672, mail ml@it.cas.cz

Spoluřešitel 3
Ing. Tomáš Chráska Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. - tel. 266053517, mail tchraska@ipp.cas.cz

Spoluřešitel 4
RNDr. Pavel Strunz CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. - tel. 266172034, mail strunz@ujf.cas.cz

Spoluřešitel 5
RNDr. Ivan Tomáš CSc., Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. - tel. 266052177, mail tomas@fzu.cz

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT