Rozvrh hodin KIPL

Rozvrh hodin pro letní semestr 2018/2019 je publikován zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2018/2019 je publikován zde. Program je ve výstavbě.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

Doc. Ing. Štefan Zajac, CSc.

zajac
Katedra inženýrství pevných látek
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
České vysoké učení technické v Praze
Trojanova 13
120 00 Praha2

Telefon: 224358609

Místnost: 382

Mail: stefan.zajac@fjfi.cvut.cz

Pracovní zařazení a funkce:Docent

Odborné zaměření:Magnetické vlastnosti pevných látek

Vyučované předměty:11TPL1 -Teorie pevných látek 1
11TPL2 -Teorie pevných látek 2
11MAGN - Fyzika magnetických látek
11FYPL - Fyzika pevných látek
11ZFKL - Základy fyziky kondenzovaných látek

Studijní a pracovní pobyty:Univerzita v Kodani, Oerstedův institut, Kodaň, Dánsko - 1980,
Imperial College v Londýně, Velká Británie – 1982,
Mezinárodní centrum pro teoretickou fyziku, Terst, Itálie - 1986,
Univerzity ve Frankfurtu, Darmstadtu, Kasselu, Národní výzkumné centrum v Jülichu, Německo - 1989

Vybrané publikace:Nowotny, H., Zajac, Š. Calculation of the Paramagnetic Susceptibility of RCu2 Intermetallic Compounds, Physica B+C (1985), 228-230

Zajac, Š., Diviš, M., Šíma, V., Smetana, Z. Crystal Field in TmCu2 Compound, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 76-77 (1988), 197-198

Zajac, Š., Pešek, F. Effect of Conduction Electrons on the Paramagnetic Susceptibility of Rare Earth Intermetallics, IEEE Transactions on Magnetics 30(1994), 899-901

Nowotny, H., Zajac, Š. Selected Formulas for the Magnetic Susceptibility of Systems with 4f – Ions, Czechoslovak Journal of Physics 46(1996), 381-396

Zajac, Š., Pešek, F., The Study of Thermodynamic Properties of PrNi5, Czechoslovak Journal of Physics 52 (2002), A213-A216

Wojtczak, L., Romanowski, S., Zajac, Š., A Survey of the Spin Waves Propagation in Magnetic Domains, Acta Physicae Superficierum 9(2006), 149-176

Zajac, Š., Spin Waves in Helimagnetic Rare Earth Films, Acta Physicae Superficierum 9(2009) 137-138

Rutkowski, J., Wojtczak, L., Zajac, Š. Pressure Influence on the Curie Temperature, Acta Physica Polonica A118 (2010), 745-746

Členství  v organizacích:Jednota českých matematiků a fyziků – předseda v období 2002-2010
Evropská fyzikální společnost – individuální člen
Redakční rada časopisu Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT