Rozvrh hodin KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2017/2018 je publikován zde

Seminář FPL

Aktuální program pro zimní semestr 2017/2018 je publikován zde

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

Témata prací AV CR labs

Téma
Zadává
Kontakt
Pozn.
Nabídka studentských prací (bakalářské, magisterské, doktorské) v Oddělení materiálového inženýrství Ústavu fyziky plasmatu AV ČR v.v.i. Ing. Radek Mušálek, Ph.D., ÚFP AV CR musalek@ipp.cas.cz BP, DP, PhD
Snížení krystalové symetrie vyvolané elektron-fononovou interakcí Ing. Jiří Hlinka, Ph.D., FzU AV CR hlinka@fzu.cz BP
Charakterizace tenkých filmů piezoeletrických krystalů Ing. Jiří Hlinka, Ph.D., FzU AV CR hlinka@fzu.cz BP
Popis šířky difrakčních linií pomocí variace profilu RNDr. Karel Král, CSc.
RNDr. M. Čerňanský, CSc.
cernan@fzu.cz BP, DP
Pokročilé atomární manipulace pomocí rastrovacích mikroskopů Dr. Pavel Jelinek
pavel.jelinek@fzu.cz BP, DP, PhD
Studium molekulárních struktur na povrchu pevných látek pomocí rastrovacích mikroskopů Dr. Pavel Jelinek
pavel.jelinek@fzu.cz BP, DP, PhD
Teoretické studium nábojových stavů v nanostrukturách Dr. Pavel Jelinek
pavel.jelinek@fzu.cz BP, DP, PhD
Statická a dynamická magnetoelektrická vazba v multiferoikách RNDr. Stanislav Kamba, CSc., FzU AV CR
kamba@fzu.cz BP, DP, PhD
Studium feromagnetické slitiny s tvarovou pamětí Co38Ni33Al29 připravené spékáním elektrickým proudem (metoda SPS) RNDr. Jaromír Kopeček, Ph.D.
Dr. Oleg Heczko
kopecek@fzu.cz
heczko@fzu.cz
BP, DP
Identifikace zdrojů nepřesností při určování mřížkových parametrů pomocí monokrystalové elektronové difrakce RNDr. Lukáš Palatinus, Ph.D.,
Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D.
palat@fzu.cz
jan.drahokoupil@fjfi.cvut.cz
BP
NiTi – slitina s tvarovou pamětí a její aplikace Ing. Luděk Heller, Ph.D.
Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D.
heller@fzu.cz
jan.drahokoupil@fjfi.cvut.cz
BP, DP
Skladování energie v kompozitních materiálech doc. Ing. Irena Kratochvílová, PhD. krat@fzu.cz
tel.: +420 266052524
BP, DP
Luminiscence nanodiamantových částic řízená povrchovou terminací: nové detekční principy
doc. Ing. Irena Kratochvílová, PhD. krat@fzu.cz
tel.: +420 266052524
BP, DP
Ochrana povrchů zirkoniových slitin diamantovými vrstvami: podrobné studium stavů systémů v extrémních podmínkách jaderných reaktorů.
doc. Ing. Irena Kratochvílová, PhD. krat@fzu.cz
tel.: +420 266052524
DP
Studium kompozice a struktury diamantových vrstev, chránících zirkoniové slitiny v prostředí jaderných reaktorů
doc. Ing. Irena Kratochvílová, PhD. krat@fzu.cz
tel.: +420 266052524
BP
Oxidové materiály pro termoelektrické aplikace RNDr. Zdeněk Jirák, CSc.,
Ing. Jiří Hejtmánek, CSc.,
RNDr. Karel Knížek, CSc.
hejtman@fzu.cz
tel.: 22031 8419
BP, DP, PhD
Oxidové materiály vykazující magnetokalorický jev RNDr. Zdeněk Jirák, CSc.,
Ing. Jiří Hejtmánek, CSc.,
RNDr. Karel Knížek, CSc.
hejtman@fzu.cz
tel.: 22031 8419
BP, DP, PhD
Krystalizace biologických makromolekul
pro strukturní studie pomocí rentgenové difrakce
Ing. Jan Dohnálek, Ph.D. dohnalek@imc.cas.cz BP, DP
Parametry difrakčního experimentu na
monokrystalech biologických makromolekul
Ing. Jan Dohnálek, Ph.D., dohnalek@imc.cas.cz BP, DP
Počítačové simulace plasmonických biosenzorů metodami molekulární dynamiky - Nové téma RNDr. Eduard Brynda, PhD., ÚMCH AV ČR; pro info též L. Kalvoda brynda@imc.cas.cz
tel.: 296 809 266
BP, DP
Pro nabídku témat Bc prací, které je možno realizovat
na KIPL FJFI ve spolupráci s Ústavem Termomechaniky AV ČR kontaktujte P. Sedláka
Ing. Petr Sedlák, Ph.D.
psedlak@it.cas.cz
tel.: 266-053-712
BP, DP, PhD

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT