Rozvrh KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2020/2021 je publikován zde
Aktuální stav rezervací Seminární místnosti pro prodloužené zkouškové období LS 19/20 je zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2019/2020 je publikován zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

Studium na KIPLu

lada
brillouin1
lada3
brillouin2

Chcete vytvářet krystaly cennější než diamanty?

Staňte se inženýry pevných látek!

Studiem zaměření Inženýrství pevných látek získáte titul bakaláře a poté inženýra a kvalifikaci pro práci ve výzkumných a vývojových laboratořích, zabývajících se vlastnostmi pevných látek.

Mechanické, elektrické, magnetické a optické vlastnosti látek předurčují možnosti jejich využití. Pevné látky drží pohromadě vaše šlapací kolo stejně jako lopatky turbíny obřího kompresoru. Dokáží ve svých krystalových mřížkách zachycovat, ukrývat a později vydávat informace o nejrůznějších procesech. Reagují citlivě změnou svých vlastností na téměř jakékoliv podněty a mohou tak sloužit například k měření znečištění ovzduší nebo detektovat částice produkované v nejsložitějších urychlovačích při odhalování tajemství vzniku vesmíru.

Tam, kde je třeba provádět analýzu vlastností pevných látek, vyhledávat nebo přímo vyrábět pevné látky daných vlastností a často i nesmírných hodnot, tam se uplatní náš absolvent. Bude jej potřebovat každá firma, mající ambice zařadit se mezi přední světové firmy co do kvality, spolehlivosti a využití špičkových technologií.

Zaměření patří do oboru Fyzikální inženýrství s hlubokým teoreticko-experimentálním a inženýrským základem. Poskytuje znalosti metod matematické analýzy, algebry, numerické matematiky a statistiky a využívání výpočetní techniky. Z fyziky podává základní teoretické a experimentální poznatky klasické fyziky, kvantové a jaderné fyziky, fyziky pevných látek a teoretické a praktické metody elektroniky.

Studenti získávají speciální vzdělání z technologie a aplikace kovových, polovodivých i dielektrických krystalů, odbornou kvalifikaci v aplikaci difrakčních metod rentgenového záření a neutronů ve strukturní analýze a materiálovém výzkumu, ve fyzice nízkých teplot a supravodivosti. Součástí výchovy je aplikace počítačových metod v oblasti modelování fyzikálních a technologických postupů, pořizování a zpracování experimentálních dat, ve využívání databází a komunikací po mezinárodních počítačových sítích.


Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT