Rozvrh KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2020/2021 je publikován zde
Aktuální stav rezervací Seminární místnosti pro prodloužené zkouškové období LS 19/20 je zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2019/2020 je publikován zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

Studium na KIPLu

Error message

  • Warning: mkdir(): No such file or directory in _event_css_add() (line 274 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
  • Warning: chmod(): No such file or directory in _event_css_add() (line 275 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
lada
brillouin1
lada3
brillouin2

Chcete vytvářet krystaly cennější než diamanty?

Staňte se inženýry pevných látek!

Studiem zaměření Inženýrství pevných látek získáte titul bakaláře a poté inženýra a kvalifikaci pro práci ve výzkumných a vývojových laboratořích, zabývajících se vlastnostmi pevných látek.

Mechanické, elektrické, magnetické a optické vlastnosti látek předurčují možnosti jejich využití. Pevné látky drží pohromadě vaše šlapací kolo stejně jako lopatky turbíny obřího kompresoru. Dokáží ve svých krystalových mřížkách zachycovat, ukrývat a později vydávat informace o nejrůznějších procesech. Reagují citlivě změnou svých vlastností na téměř jakékoliv podněty a mohou tak sloužit například k měření znečištění ovzduší nebo detektovat částice produkované v nejsložitějších urychlovačích při odhalování tajemství vzniku vesmíru.

Tam, kde je třeba provádět analýzu vlastností pevných látek, vyhledávat nebo přímo vyrábět pevné látky daných vlastností a často i nesmírných hodnot, tam se uplatní náš absolvent. Bude jej potřebovat každá firma, mající ambice zařadit se mezi přední světové firmy co do kvality, spolehlivosti a využití špičkových technologií.

Zaměření patří do oboru Fyzikální inženýrství s hlubokým teoreticko-experimentálním a inženýrským základem. Poskytuje znalosti metod matematické analýzy, algebry, numerické matematiky a statistiky a využívání výpočetní techniky. Z fyziky podává základní teoretické a experimentální poznatky klasické fyziky, kvantové a jaderné fyziky, fyziky pevných látek a teoretické a praktické metody elektroniky.

Studenti získávají speciální vzdělání z technologie a aplikace kovových, polovodivých i dielektrických krystalů, odbornou kvalifikaci v aplikaci difrakčních metod rentgenového záření a neutronů ve strukturní analýze a materiálovém výzkumu, ve fyzice nízkých teplot a supravodivosti. Součástí výchovy je aplikace počítačových metod v oblasti modelování fyzikálních a technologických postupů, pořizování a zpracování experimentálních dat, ve využívání databází a komunikací po mezinárodních počítačových sítích.


Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT