Rozvrh KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2020/2021 je publikován zde
Aktuální stav rezervací Seminární místnosti pro prodloužené zkouškové období LS 19/20 je zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2019/2020 je publikován zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

Seznam oceněných prací

Error message

  • Warning: mkdir(): No such file or directory in _event_css_add() (line 274 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
  • Warning: chmod(): No such file or directory in _event_css_add() (line 275 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
Martin Dudr
Ocenění: 2. místě v soutěži o Cenu děkana FJFI Nuvia pro rok 2017

Tomáš Koubský
Ocenění: Becquerelova cena - odkaz zde

Petr Veřtát
Ocenění: 1. místo v soutěži o Cenu děkana FJFI Nuvia pro rok 2016!

Petr Levinský - Interakce směsí NH3/N2 s vrstvou chemicko-optického převodníku na bázi PDMS
Ocenění: Cena děkana FJFI ČVUT–Nuvia 2015, Soutěž o nejlepší diplomovou práci, 3. místo.

Ivan Větvička - Neutronografický výzkum zirkoniových slitin pro konstrukci VVER
Ocenění: Cena rektora ČVUT za vynikající doktorskou práci.

Koubský Tomáš - Simulations od chemical stability of organic molecules
For hydrometallurgical treatment of the high level liquid waste (HLLW) in the DIAMEX and SANEX processes, organic compounds of the bis-DGA family are used as cation extractants in apolar solvents. For the compound of m-xylylene-bis-diglycolamide high distribution coecients for Eu and Am were found. Since the environment of the process is highly radioactive and acidic (nitric acid), it is necessary to ensure the stability of the extractants. In order to analyse the process theoretically, the molecules of m-xylylene-bis-diglycolamide and two of its degradation products were simulated by the DFT computational methods (PBE, RPBE, BLYP, B3LYP) available within the simulation environment DMol3 6.1 and Gaussian 09 software. The local chemical stability of some locations of the molecules was assessed from the calculated stability indicators (electrostatic potential, Fukui function, HOMO localization). In connection with the chemical treatment, especially the stability against an electrophilic attack was tested. The results of calculated bond orders, spatial distribution of electrostatic potential, and HOMO were successfully correlated with the local and general stability determined by the experiment. These results should be helpful for the development of further organic extractants and of the whole extraction process.
Ocenění: Cena Nadace Preciosa za vynikající diplomovou práci.
Ústní presentace výsledků práce na konferenci Global 2013 v Salt Lake City byla oceněna jako nejlepší studentský příspěk konference.

Kravets Roman - Fourier Transform Photocurrent Spectroscopy of CVD Diamond
Výsledky disertační práce znamenaly přínos pro oblast fotovodivostní spektroskopie diamantu, polykrystalického diamantu a tenkých nanodiamantových vrstev připravených rozkladem metanu ve směsi s vodíkem v mikrovlnném výboji. Podařilo se mu jako prvnímu naměřit nejpodrobnější spektra fosforu zabudovaného jako donor v homoepitaxních CVD diamantových vrstvách. Dále jako prvý navrhl metodu na kvantitativní měření koncentrace boru (akceptor v diamantu) s extrémní citlivostí až 1 part-per-bilion atomů B v diamantových tenkých vrstvách.
Ocenění: Cena rektora III. stupně za vynikající doktorskou práci

Chichev Andrey - Study of transition metal oxides: the mixedvalent cobaltite perovskites
Práce přinesla důležité výsledky v oblasti základních strukturních a magnetických vlastností směsných oxidů.
Ocenění: Cena rektora III. stupně za vynikající doktorskou práci

Kment Štěpán - Thin Films Technology and Study of Their Properties
Výsledky dosažené v dizertační práci jsou z hlediska diagnostiky depozičního plazmatu pomocí optické emisní spektroskopie velmi významné a závažné.
Ocenění: Cena rektora II. stupně za vynikající doktorskou práci

Kolařík Kamil - Difrakční studium fyzikálních technologií obrábění ocelí
Základní přínos disertační práce spočívá v získání nových poznatků o reálné struktuře krystalové mřížky v povrchových vrstvách a v interpretaci změn, které v nich nastávají v důsledku fyzikálních technologií obrábění kovů a slitin.
Ocenění: Nejlepší doktorská práce soutěže o nejlepší studentskou práci v oblasti mírového využití jaderné energie a ionizujícího záření pořádané Ústavem jaderného výzkumu Řež a.s. a Českou nukleární společností.

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT