Rozvrh KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2020/2021 je publikován zde
Aktuální stav rezervací Seminární místnosti pro prodloužené zkouškové období LS 19/20 je zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2019/2020 je publikován zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

Proč u nás studovat

Error message

  • Warning: mkdir(): No such file or directory in _event_css_add() (line 274 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
  • Warning: chmod(): No such file or directory in _event_css_add() (line 275 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).

Proč zvolit obor Inženýrství pevných látek (IPL)
Ladislav Kalvoda , vedoucí Katedry inženýrství pevných látek FJFI ČVUT v Praze


trojanka

Když jsem byl požádán, abych napsal krátký příspěvek na téma proč bych váhajícímu studentu doporučil zvolit si studium na naší katedře, napadla mne ze všeho nejdřív známá replika z kultovního snímku Sedm statečných: „Zdá se mně to být prostě dobrý nápad..“ (ve filmu je to v čase minulém ale to určitě nevadí;).

Nicméně, jelikož jsme fyzikové a jedná se o rozhodnutí, které má zásadní vliv na další život, měli bychom takovou volbu podpořit i dalšími důvody. Zde jsou některé z nich. Věda a umění jsou si svou podstatou velmi blízké. Začněme tedy zdůrazněním estetické krásy fyziky pevných látek (FPL), která umožňuje nahlédnout do kvantového světa mnoha objektů, do mikrosvěta, jehož vlastnosti jsou důsledkem společného působení prostorové symetrie a jejího narušení a v němž pravděpodobnost nahrazuje pro nás tak přirozený determinismus makrosvěta. Do řádu tohoto mikrokosmu lze nahlížet skrze ‘průzory‘ skutečné, zprostředkované experimentem, i ‘okny’ myšlenými, jejichž ‘obrazy’ jsou poskládány ze střípků teoretických vývodů a předpovědí. Možnost porovnat obrazy v obou typech oken a rozvíjet dále jak experimentální bádání, tak teoretický aparát funguje jako základní hybatel vývoje fyziky a tedy i FPL.

S ohledem na specifické zacílení FPL zde také nacházím první argument, proč si zvolit IPL: nazval bych ho argumentem poznání. Fyzika pevných látek, která tvoří jádro učebního plánu na KIPLu, poskytuje (dle mého soudu, vážení kolegové prominou;) ze všech oborů fyziky nejpřímější a nejúplnější cestu k poznání a pochopení vlastností makroskopického materiálního světa, který nás obklopuje. FPL nás učí, jak nahlížet oběma typy ‘pozorovacích oken‘ na objekty, které jsou mnohdy předmětem naší každodenní zkušenosti a jak spojit rozmanitost jejich vlastností s jejich vnitřním uspořádáním na atomární úrovni.

Další argument pro volbu oboru IPL bych nazval argumentem praktickým. To, že pohled na svět optikou FPL je velmi plodný a účinný lze demonstrovat na změnách, ke kterým díky rozvoji a využití poznatků FPL došlo. Nejvýraznější příklad představují rozmanité obory mikroelektroniky, které souvisí s podivuhodnými vlastnostmi speciální třídy materiálů - polovodičů. Mikroelektronika je však pouze vrcholem obřího ledovce tvořeného praktickými aplikacemi FPL. S nejdůležitějšími z těch již ‘etablovaných’ i v současnosti teprve rozvíjených se studenti oboru IPL teoreticky i prakticky seznamují v průběhu svého studia našeho oboru.

Na předchozí argument navazuje přímo argument uplatnění. Vysoce kvalifikovaní absolventi oboru IPL se znalostí teorie i praktické aplikace FPL jsou žádáni a nacházejí kvalitní pracovní pozice v domácích i zahraničních výzkumných institucích či firmách zaměřených na inovativní produkci. Netřeba zdůrazňovat, že výrazné posílení právě takového výzkumu a průmyslu je v současnosti v České republice více než žádoucí.

Konečně, je tu i argument, který bych pro jednoduchost nazval argumentem společenským. Katedra IPL je v rámci FJFI katedra malá. Z tohoto důvodu může být naše výuka založena na individuálním přístupu zahrnujícímu intenzivní komunikaci mezi studenty a vyučujícími. Naší snahou je, kromě udržení kvalitního rámce výkladů základů klasické a kvantové teorie FPL, i průběžná modernizace výukového programu oboru tak, aby zachycoval hlavní nové trendy oboru. V tomto roce byl například do učebního plánu oboru IPL zaveden úvod do počítačových simulací kondenzovaných látek. Předmět má formu kombinace stručných teoretických bloků s praktickými úlohami realizovanými studenty v nové počítačové učebně KIPL. Zde bych dodal, že samostatnou tvůrčí činnost studentů považujeme za velmi důležitou část výuky. Kromě standardních prvků, jako jsou bakalářské a magisterské práce a výzkumné úkoly, podporuje katedra i další aktivity směřující ke zkvalitnění studentské výzkumné činnosti. Na KIPL působí dva studentské výzkumné týmy složené ze studentů magisterského a doktorského studia IPL. Pokud se vše podaří, v létě 2011 se uskuteční 1. Letní studentská konference FPL, jejíž program bude převážně složen z originálních příspěvků studentů našeho oboru.

Předešlá pasáž shrnuje obecnější důvody, pro které volit IPL jako svůj obor. Podrobnější věcné informace o naší katedře, katedrálních laboratořích, učebním plánu oboru IPL s popisem jednotlivých předmětů, pracovnících, studentech, absolventech, výzkumných projektech, spolupracujících institucích, jakož i a mnoho dalšího může zvídavý zájemce najít na těchto webových stránkách. Další způsob, jak se dozvědět více o KIPL, je navštívit nás osobně přímo v budově FJFI  Trojanově ulici, ve 3. patře. Cesta je značena již od vstupu do budovy a každý zájemce bude srdečně vítán.

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT