Rozvrh KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2020/2021 je publikován zde
Aktuální stav rezervací Seminární místnosti pro prodloužené zkouškové období LS 19/20 je zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2019/2020 je publikován zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

Ing. Zdeněk Potůček, Ph.D.

Error message

  • Warning: mkdir(): No such file or directory in _event_css_add() (line 274 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
  • Warning: chmod(): No such file or directory in _event_css_add() (line 275 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
Katedra inženýrství pevných látek
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
České vysoké učení technické v Praze
Trojanova 13
120 00 Praha2

Telefon: 224358605

Místnost: 379

Mail: zdenek.potucek@fjfi.cvut.cz

Pracovní zařazení a funkce:vědecký pracovník

Odborné zaměření:Optická spektroskopie bodových defektů a příměsí v krystalech, keramikách, tenkých vrstvách a prášcích dielektrických a polovodičových materiálů.
Měření a interpretace emisních a excitačních spekter fotoluminiscence, absorpčních spekter a termoluminiscenčních křivek.
Zkoumání vlivu fázových přechodů na optické vlastnosti iontů příměsí.
Využití iontů příměsí jako spektroskopické sondy ke studiu struktury a fázových přechodů zkoumaných materiálů.

Vyučované předměty:11APLG - Aplikace teorie grup ve fyzice pevných látek
11POL1 - Fyzika polovodičů 1
11SMAM - Smart materiály a jejich využití
11OSAL - Optická spektroskopie anorganických pevných látek
11PPOL - Praktikum z polovodičů

Studijní a pracovní pobyty:Fritz-Haber-Institut der MPG, Berlín, SRN, 1995, 6 měsíců

Vybrané publikace:Potůček, Z. - Trepakov, V. A. - Makarova, M. V. - Sazama, P. - Badalyan, A. G. - Dejneka, A. - Jastrabik, L.: Luminescent impurity ion probe and low temperature phase of SrTiO3 nanoparticles, Materials Science and Technology 25, 2009, 1334-1340.

Trepakov, V. A. - Potůček, Z. – Makarova, M. V. – Dejneka, A. – Sazama, P. - Jastrabík, L. – Bryknar, Z.: SrTiO3:Cr Nanocrystalline Powders: Size Effects and Optical Properties, J. Phys.: Condens. Matter 21, 2009, 375303-1 – 375303-5.

Potůček, Z. – Trepakov, V. – Deyneka, A. - Bryknar, Z. - Galinetto, P. – Rossella, F.: Luminescence and Absorption Spectroscopy of Weakly Mn-Doped SrTiO3 Crystals, Ferroelectrics 367, 2008, 102-110.

Bryknar, Z. - Potůček, Z. - Hubička, Z. - Olejníček, J.: Luminescence Properties of BaxSr1-xTiO3 Thin Films Deposited by RF Hollow Cathode Plasma Jet System, Ferroelectrics 335, 2006, 95-102.

Potůček, Z. - Bryknar, Z.: Photoluminescence of Defects in Sn2P2S6 Crystals, Ferroelectrics 334, 2006, 171-179.

Potůček, Z. - Ptáček, P. - Bryknar, Z.: Thermoluminescence of Sn2P2S6 Crystals, phys. stat. sol. (c) 2, 2005, 560-563.

Potůček, Z. - Bryknar, Z. - Ptáček, P. - Hubička. Z.: Luminescence of Defects in Li-Doped ZnO Thin Films, phys. stat. sol. (c) 2, 2005, 256-259.

Potůček, Z - Bryknar, Z. - Ptáček, P.: Luminescence Spectroscopy of Sn2P2S6 Crystals, Ferroelectrics 304, 2004, 181-185.

Bryknar, Z. - Potůček, Z. – Ptáček, P. – Trepakov, V.: Thermoluminescence of Chromium Doped Cd2Nb2O7 Crystals, Radiation Effects and Defects in Solids 158, 2003, 101-104.

Potůček, Z. - Bryknar, Z. - Schulz, H.-J.: Thermoluminescence of Nominally Pure KTaO3 Crystals, Radiation Effects and Defects in Solids 157, 2002, 1021 - 1024.

Bryknar, Z. - Trepakov, V. - Potůček Z., Jastrabík, L. - Kapphan, S.: Photoluminescence Spectroscopy of Chromium Doped Cd2Nb2O7, Ferroelectrics 272, 2002, 363 - 368.

Bryknar, Z. - Potůček, Z. - Trepakov V. - Shen M. Y. - Goto T.: Decay Kinetics and Thermally Stimulated Luminescence of Mn4+ in SrTiO3, Radiation Effects and Defects in Solids 154, 2001, 341 - 345.

Bryknar, Z. - Trepakov, V. - Potůček, Z. - Jastrabík, L.: Luminescence spectra of SrTiO3:Mn4+, J. Luminescence 87-89, 2000, 605 - 607.

Členství v organizacích:Jednota českých matematiků a fyziků

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT