Rozvrh hodin KIPL

Rozvrh hodin pro letní semestr 2016/2017 je publikován zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2016/2017 naleznete zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU
VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH KIPLu

Katedra inženýrství pevných látek (IPL) vychovává specialisty v oboru Inženýrství pevných látek. Studium kombinuje teoretický matematicko-fyzikální základ s experimentálně či inženýrsky zaměřenými předměty. Matematická témata zahrnují především metody matematické analýzy, algebry, numerické matematiky a statistiky. Ve fyzikální části studia se posluchači nejdříve seznámí se základními poznatky klasické fyziky, na které poté navazují předměty podávající přehled nejdůležitějších poznatků moderní teoretické i experimentální fyziky kondenzovaných látek a dalších úzce souvisejících oborů (aplikované optiky, jaderné fyziky, či elektroniky).

Difrakční metody – okno do materiálu

převzato z Corpus Omne číslo 18 ročník 5 2011

Struktura a prvkové složení bezprostředně ovlivňují fyzikální vlastnosti pevných látek, a proto je jejich znalost nezbytná v procesu tvorby a výzkumu moderních materiálů. K tomuto účelu používáme u polykrystalických látek i monokrystalů difrakční metody, které se podle použitého záření dělí na neutronové, elektronové a rentgenové. Zatímco tepelné neutrony umožňují studovat strukturu technických materiálů až do hloubky několika milimetrů až centimetrů a elektronová difrakce je prakticky pouze povrchovou metodou s citlivostí řádu nanometrů, rentgenová difrakce poskytuje informace o povrchové vrstvě tloušťky několika jednotek až desítek mikrometrů. Kvalitativně nová situace nastala v posledním desetiletí, kdy v Evropě a na celém světě vzniká řada synchrotronových pracovišť poskytujících polarizované záření řádově vyšší intenzity umožňující rozšířit oblast využití difrakce na studium struktury proteinů, průběžné sledování dynamiky některých rychlých procesů v pevných látkách aj.

Seminář KFM MFF UK

Srdečně Vás zveme na seminář Katedry fyziky materiálů, který se bude konat v posluchárně F2 v budově MFF UK (Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2), v pondělí 11. 4. 2011 od 14hod

Vystoupí Prof. Ronald W. Armstrong s přednáškou na téma Thermally-activated dislocations: From individual movements through polycrystal and nanopolycrystal deformations to material dynamics calculations and highest rate tests.

Pozvánku naleznete v příloze

Spuštěn nový web

S radostí Vám oznamujeme, že dne 10.3.2011 byl spuštěn nový web Katedry inženýrství pevných látek. Na některých stránkách se stále pracuje, proto Vás žádáme o trpělivost.
Doufáme, že se Vám bude na našich nových stránkách líbit a naleznete zde vše potřebné.

Webové semináře Materials Studio 2011

MS Rádi bychom vás pozvali na sérii webových seminářů týkajících se využití softwaru Materiálové Studio (Accelrys Software Inc.). Webináře se budou konat v seminární místnosti KIPL (3.patro, m. 385).

Přednášet bude dr. Alexandra Simperler (Accelrys), která se soustředí především na praktické možnosti jednotlivých SW modulů demonstrované na vybraných ukázkách jednoduchých studií.

Stránky

Subscribe to KATEDRA INŽENÝRSTVÍ PEVNÝCH LÁTEK RSS

SGS ČVUT