Rozvrh hodin KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2017/2018 je publikován zde

Seminář FPL

Aktuální program pro zimní semestr 2017/2018 je publikován zde

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU
VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH KIPLu

Katedra inženýrství pevných látek (IPL) vychovává specialisty v oboru Inženýrství pevných látek. Studium kombinuje teoretický matematicko-fyzikální základ s experimentálně či inženýrsky zaměřenými předměty. Matematická témata zahrnují především metody matematické analýzy, algebry, numerické matematiky a statistiky. Ve fyzikální části studia se posluchači nejdříve seznámí se základními poznatky klasické fyziky, na které poté navazují předměty podávající přehled nejdůležitějších poznatků moderní teoretické i experimentální fyziky kondenzovaných látek a dalších úzce souvisejících oborů (aplikované optiky, jaderné fyziky, či elektroniky).

V ŠEST PŘED SEDMIČKOU, ANEB GRILOVÁNÍ KATEDRY INŽENÝRSTVÍ PEVNÝCH LÁTEK

Přijďte si nezávazně popovídat o možnostech studia na katedře!
Rádi bychom Vás pozvali na grilování , které pořádají studenti KIPLu v úterý 10.5.2011. Místo konání: koleje Strahov, před blokem 7. Začátek akce je v 18hod. Maso i další občerstvení zajištěno! Pro více informací kontaktujte Honzu Stránského str.jan@seznam.cz.

Nové koncepce a trendy VŠ výuky

Inovacentrum ČVUT, sloučené TIC a CSP, si Vás dovoluje pozvat na přednášku Nové koncepce a trendy vysokoškolské výuky, kterou povede prof. Tony Martínek, emeritní děkan Conestoga Institute of Technology & Advanced Learning, Kitchener, Kanada.
Prof. Martínek se zaměřuje na principy projektově a problémově orientovaného studia a přednáší v českém jazyce.
Přednáška se bude konat ve čtvrtek 5.května 2011 od 13:00 do 15:00 v zasedací místnosti č.80, FEL ČVUT (Technická 2, Praha 6 – Dejvice).

Více informací naleznete v přiloženém letáčku.

Svět viděný optickým vláknem

převzato z Pražské techniky 2010/04

Optická vlákna tvoří v současnosti hardwarovou páteř celosvětových telekomunikačních a datových sítí. Jejich fyzikální principy však umožňují daleko rozmanitější využití - kromě přenosu informace mohou být optická vlákna také efektivním nástrojem jejího získání.

Difrakční metody – okno do materiálu

převzato z Corpus Omne číslo 18 ročník 5 2011

Struktura a prvkové složení bezprostředně ovlivňují fyzikální vlastnosti pevných látek, a proto je jejich znalost nezbytná v procesu tvorby a výzkumu moderních materiálů. K tomuto účelu používáme u polykrystalických látek i monokrystalů difrakční metody, které se podle použitého záření dělí na neutronové, elektronové a rentgenové. Zatímco tepelné neutrony umožňují studovat strukturu technických materiálů až do hloubky několika milimetrů až centimetrů a elektronová difrakce je prakticky pouze povrchovou metodou s citlivostí řádu nanometrů, rentgenová difrakce poskytuje informace o povrchové vrstvě tloušťky několika jednotek až desítek mikrometrů. Kvalitativně nová situace nastala v posledním desetiletí, kdy v Evropě a na celém světě vzniká řada synchrotronových pracovišť poskytujících polarizované záření řádově vyšší intenzity umožňující rozšířit oblast využití difrakce na studium struktury proteinů, průběžné sledování dynamiky některých rychlých procesů v pevných látkách aj.

Seminář KFM MFF UK

Srdečně Vás zveme na seminář Katedry fyziky materiálů, který se bude konat v posluchárně F2 v budově MFF UK (Ke Karlovu 5, 121 16 Praha 2), v pondělí 11. 4. 2011 od 14hod

Vystoupí Prof. Ronald W. Armstrong s přednáškou na téma Thermally-activated dislocations: From individual movements through polycrystal and nanopolycrystal deformations to material dynamics calculations and highest rate tests.

Pozvánku naleznete v příloze

Spuštěn nový web

S radostí Vám oznamujeme, že dne 10.3.2011 byl spuštěn nový web Katedry inženýrství pevných látek. Na některých stránkách se stále pracuje, proto Vás žádáme o trpělivost.
Doufáme, že se Vám bude na našich nových stránkách líbit a naleznete zde vše potřebné.

Webové semináře Materials Studio 2011

MS Rádi bychom vás pozvali na sérii webových seminářů týkajících se využití softwaru Materiálové Studio (Accelrys Software Inc.). Webináře se budou konat v seminární místnosti KIPL (3.patro, m. 385).

Přednášet bude dr. Alexandra Simperler (Accelrys), která se soustředí především na praktické možnosti jednotlivých SW modulů demonstrované na vybraných ukázkách jednoduchých studií.

Stránky

Subscribe to KATEDRA INŽENÝRSTVÍ PEVNÝCH LÁTEK RSS

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT