Rozvrh hodin KIPL

Rozvrh hodin pro letní semestr 2016/2017 je publikován zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2016/2017 naleznete zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU
VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH KIPLu

Katedra inženýrství pevných látek (IPL) vychovává specialisty v oboru Inženýrství pevných látek. Studium kombinuje teoretický matematicko-fyzikální základ s experimentálně či inženýrsky zaměřenými předměty. Matematická témata zahrnují především metody matematické analýzy, algebry, numerické matematiky a statistiky. Ve fyzikální části studia se posluchači nejdříve seznámí se základními poznatky klasické fyziky, na které poté navazují předměty podávající přehled nejdůležitějších poznatků moderní teoretické i experimentální fyziky kondenzovaných látek a dalších úzce souvisejících oborů (aplikované optiky, jaderné fyziky, či elektroniky).

Nadace ENVIOPTIMUM - soutěž studentských prací 2012

Letos proběhne již 19. ročník celostátní "Soutěže MVDr.Radoslava KINSKÉHO o nejlepší environmentální diplomovou práci" - kategorie technická, přírodovědní a společenskovědní. Zúčastnit se mohou závěrečné práce bakalářského i magisterského stupně studia českých VŠ obhájené ve školním roce 2011/2012

Veškeré informace a materiály naleznete na stránkách http://www.envioptimum.cz/pages/vyhlaseni.html.

Pro doktorandy 1. ročníků - kurz v LS 2011/2012 na FJFI

Ústřední knihovna ČVUT pořádá s doporučením prorektora a proděkanů pro vědu a výzkum kurz pro doktorandy "Informace pro vědu a výzkum."

Kurz je primárně určen doktorandům 1. ročníku. Pokud budou volná místa, mohou se přihlásit i doktorandi 2. ročníku.
Kurz trvá 10 týdnů a je zakončen osvědčením o absolvování kurzu po splnění všech podmínek (účast alespoň na 70 % přednášek a odevzdání všech zadaných úloh). Učí se v počítačové učebně.

Kipl běží PIM!

Trať Pražského mezinárodního maratonu (PIM, http://www.praguemarathon.com) pořádáného pod záštitou firmy Volkswagen je patrně jednou z nejpůvabnějších tratí městského maratonu vůbec. V roce 2012 se v neděli 13. května poběží již 18. ročník. A tým naší katedry bude tentokrát u toho!

Fyzika pevných látek na Tetřevích boudách

převzato z Pražské techniky 2011/04

První Studentská vědecká konference fyziky pevných látek (SVK FPL 1) se konala na přelomu června a července v pohostinném prostředí Tetřevích bud v Krkonoších. Pořádání konference se ujal tým z Katedry inženýrství pevných látek Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské (KIPL FJFI) ČVUT v Praze.

Úspěch doktorandů Katedry inženýrství pevných látek na kolokviu Krystalografické společnosti

Ve dnech 20. 6. - 23. 6. 2011 se v Hotelu Karel IV v Turnově uskutečnilo 38. kolokvium Struktura 2011 s 9. přehlídkou studentských prací z oboru krystalografie a strukturní analýzy.

ČRo3 - Vltava: Příběhy učených žen II. (5 částí)

Osudy učených žen je cyklus pěti vyprávění o nesnadném údělu žen, které usilovaly o vědeckou dráhu časech, kdy to bylo ženám téměř zapovězeno, nebo učinily významné vědecké objevy v době, kdy jejich úspěch nemohl dojít patřičného ocenění právě proto, že byly ženy.

Nová témata BP/DP 2011/2012 - spolupráce s firmou Robert Bosch České Budějovice s r.o

Aktuální seznam témat DP/BP 2011/2012 vypsaných společností Robert Bosch České Budějovice s r.o naleznete zde. V případě zájmu o navázání spolupráce s touto firmou se prosím obraťte na p. Michala Kropáčka (Michal.Kropacek@cz.bosch.com, 380 404 762) nebo na Ladislava Kalvodu (ladislav.kalvoda@fjfi.cvut.cz).

V ŠEST PŘED SEDMIČKOU, ANEB GRILOVÁNÍ KATEDRY INŽENÝRSTVÍ PEVNÝCH LÁTEK

Přijďte si nezávazně popovídat o možnostech studia na katedře!
Rádi bychom Vás pozvali na grilování , které pořádají studenti KIPLu v úterý 10.5.2011. Místo konání: koleje Strahov, před blokem 7. Začátek akce je v 18hod. Maso i další občerstvení zajištěno! Pro více informací kontaktujte Honzu Stránského str.jan@seznam.cz.

Nové koncepce a trendy VŠ výuky

Inovacentrum ČVUT, sloučené TIC a CSP, si Vás dovoluje pozvat na přednášku Nové koncepce a trendy vysokoškolské výuky, kterou povede prof. Tony Martínek, emeritní děkan Conestoga Institute of Technology & Advanced Learning, Kitchener, Kanada.
Prof. Martínek se zaměřuje na principy projektově a problémově orientovaného studia a přednáší v českém jazyce.
Přednáška se bude konat ve čtvrtek 5.května 2011 od 13:00 do 15:00 v zasedací místnosti č.80, FEL ČVUT (Technická 2, Praha 6 – Dejvice).

Více informací naleznete v přiloženém letáčku.

Svět viděný optickým vláknem

převzato z Pražské techniky 2010/04

Optická vlákna tvoří v současnosti hardwarovou páteř celosvětových telekomunikačních a datových sítí. Jejich fyzikální principy však umožňují daleko rozmanitější využití - kromě přenosu informace mohou být optická vlákna také efektivním nástrojem jejího získání.

Stránky

Subscribe to KATEDRA INŽENÝRSTVÍ PEVNÝCH LÁTEK RSS

SGS ČVUT