Rozvrh hodin KIPL

Rozvrh hodin pro letní semestr 2016/2017 je publikován zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2016/2017 naleznete zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU
VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH KIPLu

Katedra inženýrství pevných látek (IPL) vychovává specialisty v oboru Inženýrství pevných látek. Studium kombinuje teoretický matematicko-fyzikální základ s experimentálně či inženýrsky zaměřenými předměty. Matematická témata zahrnují především metody matematické analýzy, algebry, numerické matematiky a statistiky. Ve fyzikální části studia se posluchači nejdříve seznámí se základními poznatky klasické fyziky, na které poté navazují předměty podávající přehled nejdůležitějších poznatků moderní teoretické i experimentální fyziky kondenzovaných látek a dalších úzce souvisejících oborů (aplikované optiky, jaderné fyziky, či elektroniky).

Seminář k tématům bakalářských prací na akademický rok 2013/2014

Milí kolegové,
ve čtvrtek 5.9.2013 a úterý 24.9.2013 ve 14:30 se v seminární místnosti KIPL v budově FJFI ČVUT v Praze v Trojanově ulici uskuteční seminář k tématům bakalářských prací nabízených katedrou IPL, kde se můžete dozvědět podrobnější informace k dané problematice. Máte-li zájem se zúčastnit, napište prosím na mail ladislav.kalvoda@fjfi.cvut.cz.

Na FJFI ČVUT v Praze přednášel laureát Nobelovy ceny za chemii profesor Walter Kohn z USA

Profesor Walter Kohn, laureát Nobelovy ceny za chemii z roku 1998, navštívil ve dnech 7. až 10. července 2013 Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze. Na Katedře Inženýrství pevných látek v budově FJFI v Trojanově ul. vystoupil se specializovanou přednáškou: Fundamentals of Density Functional Theory. Ve velké posluchárně v budově FJFI v Břehové ul. převzal medaili rektora ČVUT prvního stupně a přednesl přednášku pro širší publikum: A World Powered Predominantly by Solar and Wind Energy?

KIPL nyní také na Facebooku

Stránky Katedry inženýrství pených látek naleznete nyní také na Facebooku . Budeme zde pravidelně informovat o akcích a vkládat fotografie a reporty z událostí týkajících se naší katedry.

KIPL na Dnu otevřených dveří FJFI

Ve dnech 20.11.2012 a 29.1.2013 se od 9 do 15 hodin uskutečnil Den otevřených dveří naší fakulty. Katedra inženýrství pevných látek zde měla svůj stánek.

Od 12:30 do 14:00 proběhl hlavní program, který zahrnoval uvítání a prezentaci fakulty, promítnutí informativního filmu o fakultě, informace o zaměření studia na fakultě, možnostech uplatnění absolventů a zahraničních kontaktech, odpovědi na dotazy.

Od 9:00 do 12:30 a od 14:00 do 15:00 bylo možno v hlavní budově fakulty zhlédnout expozice všech kateder.

Nabídka pracovních míst na ÚMCH AV ČR

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Heyrovského nám. 2, Praha 6, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozice:

Podzimní free webináře k využití Materiálového Studia v materiálovém výzkumu

Firma Accelrys nabízí volně přístupné webináře týkající se využití MS v různých oblastech materiálového výzkumu.
Z listopadových témat:
- Characterizing and Analyzing Materials with Spectra
- Engineering New Materials with Nano-Science.
K účasti je možno se registrovat na http://accelrys.com/events/webinars/materials-science/index.html

Kurz termické analýzy materiálů

V rámci seminárního cyklu KIPLu se ve třech po sobě jdoucích termínech - 17/10, 24/10 a 31/10 2012- uskuteční intenzivní kurz věnovaný termické analýze široké škály materiálů. Přednášet bude prof. Ing. Peter Šimon, DrSc., ze Slovenské technické university v Bratislavě. Místem konání je seminární místnost KIPL (T386), začátek vždy v 13:30. Sylabus kurzu je k nahlédnutí zde. Všichni zájemci z řad studentů a pracovníků ČVUT jakož i přespolní ;) jsou srdečně zváni!

Seminář k tématům bakalářských prací - přidán další termín!

Milí kolegové,
ve čtvrtek 6.9.2012 a 13.9.2012 ve 14:30 se v seminární místnosti KIPL v budově FJFI ČVUT v Praze v Trojanově ulici uskuteční seminář k tématům bakalářských prací nabízených katedrou IPL, kde se můžete dozvědět podrobnější informace k dané problematice. Máte-li zájem se zúčastnit, napište prosím na mail ladislav.kalvoda@fjfi.cvut.cz.

Zápis témat bakalářských prací zahájen!

Témata bakalářských prací pro akademický rok 2012/2013 spolu s příslušnými kontakty na jednotlivé zadavatele naleznete zde.

Ohlédnutí za druhým ročníkem Studentské vědecké konference FPL

Vážení přátelé fyziky pevných látek,

Rok se s rokem sešel a je za námi v pořadí již druhá Studentská vědecká konference fyziky pevných látek (SVK FPL 2). Po všestranně příznivých zkušenostech z loňského roku jsme i letos zachovali termín na přelomu června a července (29.6. – 3.7. 2012) a ke konání naší konference využili mimořádně pohostinného prostředí Tetřevích Bud v Krkonoších.

Stránky

Subscribe to KATEDRA INŽENÝRSTVÍ PEVNÝCH LÁTEK RSS

SGS ČVUT