Rozvrh hodin KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2017/2018 je publikován zde

Seminář FPL

Aktuální program pro zimní semestr 2017/2018 je publikován zde

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU
VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH KIPLu

Katedra inženýrství pevných látek (IPL) vychovává specialisty v oboru Inženýrství pevných látek. Studium kombinuje teoretický matematicko-fyzikální základ s experimentálně či inženýrsky zaměřenými předměty. Matematická témata zahrnují především metody matematické analýzy, algebry, numerické matematiky a statistiky. Ve fyzikální části studia se posluchači nejdříve seznámí se základními poznatky klasické fyziky, na které poté navazují předměty podávající přehled nejdůležitějších poznatků moderní teoretické i experimentální fyziky kondenzovaných látek a dalších úzce souvisejících oborů (aplikované optiky, jaderné fyziky, či elektroniky).

Třetí ročník studentské vědecké konference FPL

Po příznivých zkušenostech z minulých let jsme i letos zachovali termín na přelomu června a července (28.6. – 2.7. 2013) a jako místo konání naplánovali osvědčené a pohostinné prostředí rodinného hotelu na Tetřevích boudách v Krkonoších. Bohužel, změna majitele hotelu rozmetala již z jara naše záměry a donutila nás hledat pro konferenci náhradní útočiště. Nakonec byla zvolena Dvorská bouda nacházející se nedaleko od původní lokality na Zadní Rennerově louce.

Nanodiamant chrání jaderné palivo: úspěch spolupráce ČVUT v Praze a FÚ AV ČR

Více informací naleznete zde :)

Návštěva zástupců Katedry inženýrství pevných látek na Katedře technické fyziky Sibiřské kosmické akademie v Krasnojarsku

Ve dnech 12. - 20. září 2013 proběhla návštěva zástupců Katedry inženýrství pevných látek (KIPL) FJFI ČVUT v Praze, prof. RNDr. Ivo Krause, DrSc. a doc. Ing. Ladislava Kalvody, CSc., na Katedře technické fyziky (KTF) Sibiřské kosmické akademie v Krasnojarsku, Rusko.
Předmětem jednání byla další spolupráce mezi KIPL a KTF v oblastech výuky (je plánováno vydání společné učebnice Surface Physics: Principles and Applications), výměnných studentských pobytů a společných výzkumných projektů.

Seminář k tématům bakalářských prací na akademický rok 2013/2014

Milí kolegové,
ve čtvrtek 5.9.2013 a úterý 24.9.2013 ve 14:30 se v seminární místnosti KIPL v budově FJFI ČVUT v Praze v Trojanově ulici uskuteční seminář k tématům bakalářských prací nabízených katedrou IPL, kde se můžete dozvědět podrobnější informace k dané problematice. Máte-li zájem se zúčastnit, napište prosím na mail ladislav.kalvoda@fjfi.cvut.cz.

Na FJFI ČVUT v Praze přednášel laureát Nobelovy ceny za chemii profesor Walter Kohn z USA

Profesor Walter Kohn, laureát Nobelovy ceny za chemii z roku 1998, navštívil ve dnech 7. až 10. července 2013 Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze. Na Katedře Inženýrství pevných látek v budově FJFI v Trojanově ul. vystoupil se specializovanou přednáškou: Fundamentals of Density Functional Theory. Ve velké posluchárně v budově FJFI v Břehové ul. převzal medaili rektora ČVUT prvního stupně a přednesl přednášku pro širší publikum: A World Powered Predominantly by Solar and Wind Energy?

KIPL nyní také na Facebooku

Stránky Katedry inženýrství pených látek naleznete nyní také na Facebooku . Budeme zde pravidelně informovat o akcích a vkládat fotografie a reporty z událostí týkajících se naší katedry.

KIPL na Dnu otevřených dveří FJFI

Ve dnech 20.11.2012 a 29.1.2013 se od 9 do 15 hodin uskutečnil Den otevřených dveří naší fakulty. Katedra inženýrství pevných látek zde měla svůj stánek.

Od 12:30 do 14:00 proběhl hlavní program, který zahrnoval uvítání a prezentaci fakulty, promítnutí informativního filmu o fakultě, informace o zaměření studia na fakultě, možnostech uplatnění absolventů a zahraničních kontaktech, odpovědi na dotazy.

Od 9:00 do 12:30 a od 14:00 do 15:00 bylo možno v hlavní budově fakulty zhlédnout expozice všech kateder.

Nabídka pracovních míst na ÚMCH AV ČR

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Heyrovského nám. 2, Praha 6, vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozice:

Podzimní free webináře k využití Materiálového Studia v materiálovém výzkumu

Firma Accelrys nabízí volně přístupné webináře týkající se využití MS v různých oblastech materiálového výzkumu.
Z listopadových témat:
- Characterizing and Analyzing Materials with Spectra
- Engineering New Materials with Nano-Science.
K účasti je možno se registrovat na http://accelrys.com/events/webinars/materials-science/index.html

Kurz termické analýzy materiálů

V rámci seminárního cyklu KIPLu se ve třech po sobě jdoucích termínech - 17/10, 24/10 a 31/10 2012- uskuteční intenzivní kurz věnovaný termické analýze široké škály materiálů. Přednášet bude prof. Ing. Peter Šimon, DrSc., ze Slovenské technické university v Bratislavě. Místem konání je seminární místnost KIPL (T386), začátek vždy v 13:30. Sylabus kurzu je k nahlédnutí zde. Všichni zájemci z řad studentů a pracovníků ČVUT jakož i přespolní ;) jsou srdečně zváni!

Stránky

Subscribe to KATEDRA INŽENÝRSTVÍ PEVNÝCH LÁTEK RSS

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT