Rozvrh hodin KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2017/2018 je publikován zde

Seminář FPL

Aktuální program pro zimní semestr 2017/2018 je publikován zde

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU
VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH KIPLu

Katedra inženýrství pevných látek (IPL) vychovává specialisty v oboru Inženýrství pevných látek. Studium kombinuje teoretický matematicko-fyzikální základ s experimentálně či inženýrsky zaměřenými předměty. Matematická témata zahrnují především metody matematické analýzy, algebry, numerické matematiky a statistiky. Ve fyzikální části studia se posluchači nejdříve seznámí se základními poznatky klasické fyziky, na které poté navazují předměty podávající přehled nejdůležitějších poznatků moderní teoretické i experimentální fyziky kondenzovaných látek a dalších úzce souvisejících oborů (aplikované optiky, jaderné fyziky, či elektroniky).

Kouzla a čáry měření vědy aneb jak se stát renomovaným vědcem snadno a rychle

S rostoucí "pragmatičností" moderního světa se padělky všeho druhu kolem nás množí a nejinak je tomu i v oblasti vědeckého publikování a jeho následného využití pro kariérní cíle. Velmi zajímavý článek dokládající úskalí mechanického využití sciento-metrických postupů byl publikován v Lidových Novinách (viz níže uvedený odkaz). V článku se například dozvíte, jak během vemi krátké doby dosáhnout Hirschova H-indexu blízkého hodnotě 100..

Pozvánka na druhou přednášku semináního cyklu KIPLu

Vážení kolegové

Letní běhu našeho katedrálního semináře pokračuje ve středu 26. března přednáškou prom. fyz. Jána Šomvárského, CSc. věnovanou "Vybraným tématům z teorie polymerních sítí a částicových kompozitů" (rámcový název).

Přednáška začíná ve 13.30 v Seminárním sálu KIPLu a všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Ladislav Kalvoda

Pozvánka na úvodní přednášku semináního cyklu KIPLu

Vážení kolegové

Dovoluji si vás pozvat na zahajovací přednášku letního běhu našeho katedrálního semináře, kterou přednese ve středu 19. března RNDr. Eva Mihóková, CSc. na téma "Crystal field with Wannier functions: rare-earth ions in garnets, manganites and cobaltates" (Krystalové pole s Wannierovými funkcemi: ionty vzácných zemin v granátech, manganitech a kobaltatech).

Přednáška začíná ve 13.30 a koná se tradičně v Seminárním sálu KIPLu.

Ladislav Kalvoda

Workshop Centra Excelence v základním výzkumu AdMat

Ve dnech 13. - 14. března 2014 se uskuteční Workshop Centra Excelence AdMat - Multidisciplinary research centre for advanced materials. Setkání proběhne v budově FJFI v Trojanově ulici v prostorách studovny.

Katedra inženýrství pevných látek se zúčastnila Dne otevřených dveří Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské

Dne 28.1.2014 se uskutečnil Den otevřených dveří Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Katedra inženýrství pevných látek zde měla také svou expozici. Všem prezentujícím děkujeme.
Na průběh akce se můžete podívat níže do forogalerie.

Křest ojedinělé knižní novinky

Velmi užitečnou (nejen pro studenty) knihu Elektronová struktura a reaktivita povrchů a rozhraní, jejímiž autory jsou renomované osobnosti - prof. Helmar Frank, prof. Jaroslav Fiala a prof. Ivo Kraus, uvedli do života doc. Vojtěch Petráček, prorektor pro vědu a výzkum a doc. Miroslav Čech, děkan Fakulty jaderné a fyzikálního inženýrství ČVUT. Křest publikace z produkce Nakladatelství ČVUT se uskutečnil 18. prosince na FJFI.

"Heterogenní QM/MM simulace bioorganických metalických komplexů"

V rámci semináře katedry IPL přednášku přednese prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc. z Matematicko-fyzikální fakulty UK.
Termín a místo konání: středa 27. listopadu 2013, 15:30, seminární místnost KIPL.
Před přednáškou a v jejím průběhu se podává voda, káva a čaj. ;)

Ocenění diplomové práce v soutěži firmy Precioza

Práce studenta oboru Inženýrství pevných látek Ing. Tomáše Koubského získala cenu za vynikající diplomovou práci udělovanou každoročně firmou Precioza.
Slavnostní předání cen se uskuteční na zasedání Inženýrské akademie FS ČVUT v Praze dne 28. 11. 2013 v Betlémské kapli.
Tomáši, gratulujeme! :)

Cena za nejlepší studentský příspěvek na konferenci Global 2013 putuje ze Salt Lake City na KIPL!

Konference Global 2013: International Nuclear Fuel Cycle Conference pořádaná v Salt Lake City v Utahu shromáždila přední odborníky zabývající se problémy spojenými s palivovým cyklem štěpných jaderných zařízení.

Katedra IPL se na výzkumu v této oblasti podílí, spolu s katedrou Jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze,v rámci řešení Evropského výzkumného projektu FP7 SACSESS zaměřeného na přepracování vyhořelého jaderného paliva. (Více viz též příspěvek v Pražské technice 4/2013: http://intranet.cvut.cz/cs/struktura/ctn/pt).

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Prostředky ze strukturálních fondů jsou investovány do zlepšení podmínek života občanů členských zemí EU. Operační program Praha - Adaptabilita, který je financován z Evropského sociálního fondu, má cíl prostřednictvím investic do vzdělávání, lidských zdrojů a škol zlepšit a usnadnit život Pražanů. Operační program Praha – Adaptabilita je zaměřen na podporu konkurenceschopnosti, boje proti sociálnímu vyloučení a vstupu na trh práce obyvatel Prahy. Cílem programu je podpořit profesní potenciál zaměstnanců, pomoci lidem, kterým ve vstupu na trh práce brání nějaká překážka, a v neposlední řadě investovat do rozvoje škol, nových studijních programů a vzdělávání učitelů.

Stránky

Subscribe to KATEDRA INŽENÝRSTVÍ PEVNÝCH LÁTEK RSS

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT