Rozvrh hodin KIPL

Rozvrh hodin pro letní semestr 2016/2017 je publikován zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2016/2017 naleznete zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU
VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH KIPLu

Katedra inženýrství pevných látek (IPL) vychovává specialisty v oboru Inženýrství pevných látek. Studium kombinuje teoretický matematicko-fyzikální základ s experimentálně či inženýrsky zaměřenými předměty. Matematická témata zahrnují především metody matematické analýzy, algebry, numerické matematiky a statistiky. Ve fyzikální části studia se posluchači nejdříve seznámí se základními poznatky klasické fyziky, na které poté navazují předměty podávající přehled nejdůležitějších poznatků moderní teoretické i experimentální fyziky kondenzovaných látek a dalších úzce souvisejících oborů (aplikované optiky, jaderné fyziky, či elektroniky).

Workshop Centra Excelence v základním výzkumu AdMat

Ve dnech 13. - 14. března 2014 se uskuteční Workshop Centra Excelence AdMat - Multidisciplinary research centre for advanced materials. Setkání proběhne v budově FJFI v Trojanově ulici v prostorách studovny.

Katedra inženýrství pevných látek se zúčastnila Dne otevřených dveří Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské

Dne 28.1.2014 se uskutečnil Den otevřených dveří Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Katedra inženýrství pevných látek zde měla také svou expozici. Všem prezentujícím děkujeme.
Na průběh akce se můžete podívat níže do forogalerie.

Křest ojedinělé knižní novinky

Velmi užitečnou (nejen pro studenty) knihu Elektronová struktura a reaktivita povrchů a rozhraní, jejímiž autory jsou renomované osobnosti - prof. Helmar Frank, prof. Jaroslav Fiala a prof. Ivo Kraus, uvedli do života doc. Vojtěch Petráček, prorektor pro vědu a výzkum a doc. Miroslav Čech, děkan Fakulty jaderné a fyzikálního inženýrství ČVUT. Křest publikace z produkce Nakladatelství ČVUT se uskutečnil 18. prosince na FJFI.

"Heterogenní QM/MM simulace bioorganických metalických komplexů"

V rámci semináře katedry IPL přednášku přednese prof. RNDr. Ing. Jaroslav Burda, DrSc. z Matematicko-fyzikální fakulty UK.
Termín a místo konání: středa 27. listopadu 2013, 15:30, seminární místnost KIPL.
Před přednáškou a v jejím průběhu se podává voda, káva a čaj. ;)

Ocenění diplomové práce v soutěži firmy Precioza

Práce studenta oboru Inženýrství pevných látek Ing. Tomáše Koubského získala cenu za vynikající diplomovou práci udělovanou každoročně firmou Precioza.
Slavnostní předání cen se uskuteční na zasedání Inženýrské akademie FS ČVUT v Praze dne 28. 11. 2013 v Betlémské kapli.
Tomáši, gratulujeme! :)

Cena za nejlepší studentský příspěvek na konferenci Global 2013 putuje ze Salt Lake City na KIPL!

Konference Global 2013: International Nuclear Fuel Cycle Conference pořádaná v Salt Lake City v Utahu shromáždila přední odborníky zabývající se problémy spojenými s palivovým cyklem štěpných jaderných zařízení.

Katedra IPL se na výzkumu v této oblasti podílí, spolu s katedrou Jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze,v rámci řešení Evropského výzkumného projektu FP7 SACSESS zaměřeného na přepracování vyhořelého jaderného paliva. (Více viz též příspěvek v Pražské technice 4/2013: http://intranet.cvut.cz/cs/struktura/ctn/pt).

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Prostředky ze strukturálních fondů jsou investovány do zlepšení podmínek života občanů členských zemí EU. Operační program Praha - Adaptabilita, který je financován z Evropského sociálního fondu, má cíl prostřednictvím investic do vzdělávání, lidských zdrojů a škol zlepšit a usnadnit život Pražanů. Operační program Praha – Adaptabilita je zaměřen na podporu konkurenceschopnosti, boje proti sociálnímu vyloučení a vstupu na trh práce obyvatel Prahy. Cílem programu je podpořit profesní potenciál zaměstnanců, pomoci lidem, kterým ve vstupu na trh práce brání nějaká překážka, a v neposlední řadě investovat do rozvoje škol, nových studijních programů a vzdělávání učitelů.

Třetí ročník studentské vědecké konference FPL

Po příznivých zkušenostech z minulých let jsme i letos zachovali termín na přelomu června a července (28.6. – 2.7. 2013) a jako místo konání naplánovali osvědčené a pohostinné prostředí rodinného hotelu na Tetřevích boudách v Krkonoších. Bohužel, změna majitele hotelu rozmetala již z jara naše záměry a donutila nás hledat pro konferenci náhradní útočiště. Nakonec byla zvolena Dvorská bouda nacházející se nedaleko od původní lokality na Zadní Rennerově louce.

Nanodiamant chrání jaderné palivo: úspěch spolupráce ČVUT v Praze a FÚ AV ČR

Více informací naleznete zde :)

Návštěva zástupců Katedry inženýrství pevných látek na Katedře technické fyziky Sibiřské kosmické akademie v Krasnojarsku

Ve dnech 12. - 20. září 2013 proběhla návštěva zástupců Katedry inženýrství pevných látek (KIPL) FJFI ČVUT v Praze, prof. RNDr. Ivo Krause, DrSc. a doc. Ing. Ladislava Kalvody, CSc., na Katedře technické fyziky (KTF) Sibiřské kosmické akademie v Krasnojarsku, Rusko.
Předmětem jednání byla další spolupráce mezi KIPL a KTF v oblastech výuky (je plánováno vydání společné učebnice Surface Physics: Principles and Applications), výměnných studentských pobytů a společných výzkumných projektů.

Stránky

Subscribe to KATEDRA INŽENÝRSTVÍ PEVNÝCH LÁTEK RSS

SGS ČVUT