Rozvrh hodin KIPL

Rozvrh hodin pro letní semestr 2016/2017 je publikován zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2016/2017 naleznete zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU
VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH KIPLu

Katedra inženýrství pevných látek (IPL) vychovává specialisty v oboru Inženýrství pevných látek. Studium kombinuje teoretický matematicko-fyzikální základ s experimentálně či inženýrsky zaměřenými předměty. Matematická témata zahrnují především metody matematické analýzy, algebry, numerické matematiky a statistiky. Ve fyzikální části studia se posluchači nejdříve seznámí se základními poznatky klasické fyziky, na které poté navazují předměty podávající přehled nejdůležitějších poznatků moderní teoretické i experimentální fyziky kondenzovaných látek a dalších úzce souvisejících oborů (aplikované optiky, jaderné fyziky, či elektroniky).

26th doctoral school on Metamaterials - Photonic Nanomaterials and Metamaterials

Ve dnech 24.11 - 28.11.2014 se na Friederich- Schiller University německé Jeně uskuteční škola s názvem 26th doctoral school on Metamaterials, téma školy je Photonic Nanomaterials and Metamaterials. Deadline pro registraci je 29. října 2014.

KIPL na Vědeckém jarmarku 2014

Dne 10.9.2014 se v Praze na Vítězném náměstí uskutečnil Vědecký jarmark 2014. Na této akci měla svůj stánek také Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze. Možnost prezentovat dostala vedle Katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření také Katedra inženýrství pevných látek skvěle reprezentovaná Jarkou Fojtíkovou, Zuzkou Dočekalovou, Monikou Kučerákovou a Zdenkem Palou.:)

Přidána nová témata bakalářských a diplomových prací

Nová témata naleznete v sekci Témata prací. V případě zájmu o některé téma kontaktujte prosím přímo vedoucího práce, případně vedoucího katedry docenta Kalvodu.

Na semináři KIPLu vystoupí studenti Bc. Jan Hirschner, Bc. Kristina Richterová a Petr Veřtát

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
srdečně vás zvu na šesté pokračování seminárního cyklu, které se koná ve středu 24. dubna 2014 v obvyklém čase v Seminárním sále KIPLu. O postupu a výsledcích své výzkumné činnosti budou referovat naši studenti Jan Hirschner, Kristina Richterová a Petr Veřtát.
Bližší upřesnění tématu jsem obdržel od Honzy Hirschnera: "Development and construction of apparatus for measurement of thermal conductivity at high temperatures", klíčová slova: thermoelectricity; figure of merit; thermal conductivity. LK:)

Mgr. Ing. Oleg Heczko, PhD., FZÚ AV ČR - Jev magnetické tvarové paměti - jeden z (nových) příkladů multiferroického chování.

Po dvou teoretických příspěvcích následuje trocha (ale nejenom) experimentu: pátý díl našeho seminárního cyklu poodhalí zákulisí multiferroických materiálů, speciálně pak jedné jejich třídy: materiálů s magnetickou tvarovou pamětí.
Místo, den i čas konání jsou tentokrát standardní: Seminární sál KIPL, středa 16.4., 13:30 hod. :)

Ing. Petr Jizba, PhD, KF FJFI ČVUT v Praze - Dráhové a funkcionální integrály ve fyzice: současný stav

Vážení kolegové
Srdečně vás zveme na čtvrtý díl našeho katedrálno semináře věnovaný problematice dráhových a funkcionálních integrálů a jejich aplikacím v současné fyzice.
Přednáška se koná ve středu 9.4 v Seminárním sále KIPLuZačátek semináře je o 30 minut posunut, na 14.00 hod!!

Ing. Ladislav Andrey, CSc., ÚI AV ČR: Základy kvantového počítání

Srdečně zveme všechny zájemce na třetí přednášku semináře KIPL v LS 2014, která bude věnována úvodu do základů teorie a potenciálních aplikací metod kvantového počítání.

Přednáška se koná ve středu 2.4 v Seminárním sále KIPLu od 13.30 hod.

Kouzla a čáry měření vědy aneb jak se stát renomovaným vědcem snadno a rychle

S rostoucí "pragmatičností" moderního světa se padělky všeho druhu kolem nás množí a nejinak je tomu i v oblasti vědeckého publikování a jeho následného využití pro kariérní cíle. Velmi zajímavý článek dokládající úskalí mechanického využití sciento-metrických postupů byl publikován v Lidových Novinách (viz níže uvedený odkaz). V článku se například dozvíte, jak během vemi krátké doby dosáhnout Hirschova H-indexu blízkého hodnotě 100..

Pozvánka na druhou přednášku semináního cyklu KIPLu

Vážení kolegové

Letní běhu našeho katedrálního semináře pokračuje ve středu 26. března přednáškou prom. fyz. Jána Šomvárského, CSc. věnovanou "Vybraným tématům z teorie polymerních sítí a částicových kompozitů" (rámcový název).

Přednáška začíná ve 13.30 v Seminárním sálu KIPLu a všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Ladislav Kalvoda

Pozvánka na úvodní přednášku semináního cyklu KIPLu

Vážení kolegové

Dovoluji si vás pozvat na zahajovací přednášku letního běhu našeho katedrálního semináře, kterou přednese ve středu 19. března RNDr. Eva Mihóková, CSc. na téma "Crystal field with Wannier functions: rare-earth ions in garnets, manganites and cobaltates" (Krystalové pole s Wannierovými funkcemi: ionty vzácných zemin v granátech, manganitech a kobaltatech).

Přednáška začíná ve 13.30 a koná se tradičně v Seminárním sálu KIPLu.

Ladislav Kalvoda

Stránky

Subscribe to KATEDRA INŽENÝRSTVÍ PEVNÝCH LÁTEK RSS

SGS ČVUT