Rozvrh hodin KIPL

Rozvrh hodin pro letní semestr 2016/2017 je publikován zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2016/2017 naleznete zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU
VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH KIPLu

Katedra inženýrství pevných látek (IPL) vychovává specialisty v oboru Inženýrství pevných látek. Studium kombinuje teoretický matematicko-fyzikální základ s experimentálně či inženýrsky zaměřenými předměty. Matematická témata zahrnují především metody matematické analýzy, algebry, numerické matematiky a statistiky. Ve fyzikální části studia se posluchači nejdříve seznámí se základními poznatky klasické fyziky, na které poté navazují předměty podávající přehled nejdůležitějších poznatků moderní teoretické i experimentální fyziky kondenzovaných látek a dalších úzce souvisejících oborů (aplikované optiky, jaderné fyziky, či elektroniky).

prof. dr. Ivo Kraus: Večer se slavnými matematičkami minulosti v caféidoskopu

V úterý 21. 4. 2015 v čase 19:30 – 21:30 proběhne přednáška prof. RNDr. Ivo Krause na téma Večer se slavnými matematičkami minulosti.
Pýthagorejka Theanó, Hypatia z Alexandrie, Ada Lovelace-Byronová. Hypatia a Ada jsou letošní jubilantky. Od mučednické smrti Hypatie z Alexandrie uplyne v březnu už 1600 let, Ada Lovelace-Byronová se narodila právě před 200 lety.

Vstupné 100 Kč.
Další informace naleznete zde

Prohlédněte si výkonný cluster Hyperion

Katedra matematiky a Katedra inženýrství pevných látek ve společném projektu vybudovaly výkonný cluster Hyperion.

V následujících videích vás Ing. Pavel Strachota, Ph.D. seznámí s jeho komponenty a úžasným výkonem:

Rovnovážná kaučukovitá elasticita, statistika řetězců a propojení řetězců do sítě, jev bobtnání

Srdečně zveme všechny zájemce na přednášku Seminárního cyklu KIPLu konanou ve středu 26. listopadu 2014 od 15:30 v zasedací místnosti katedry. Přednášet bude Mgr. Ján Šomvárský,CSc z MFF UK.

Krystalografie a význam strukturního výzkumu v imunologii

Srdečně zveme všechny zájemce na přednášku Seminárního cyklu KIPLu konanou ve středu 12. listopadu 2014 od 15:30 v zasedací místnosti katedry. Přednášet bude Ing. Petr Kolenko,Ph.D. z Biotechnologického ústavu AV ČR.

Magnetismus a mikrostruktura v geologii: Na příkladu deformačního dopadu intruze lamprofyrové žíly do hostitelské solné horniny solného pně Loulé v Portugalsku.

Srdečně zveme všechny zájemce na přednášku Seminárního cyklu KIPLu konanou ve středu 5. listopadu 2014 od 15:30 v zasedací místnosti katedry. Přednášet bude RNDr. Matěj Machek,Ph.D. z Geofyzikálního ústavu AV ČR.

Spořilovské expedice - nové a významné poznatky ve vědách o Zemi

Srdečně vás zveme na cyklus prednasek z věd o Zemi pořádaný Geofyzikálním ústavem Akademie věd ČR, v.v.i.. Přednášky se konají ve čtvrtky v 16:00 v Přednáškovém sálu Geofyzikálního ústavu, Praha 4 - Spořilov. Více informací a podrobý harmonogram seminářů naleznete zde.

Publikujte s Wiley v uznávaných vědeckých časopisech - Bezplatný seminář

Bezplatný seminář pro akademické pracovníky pořádaný ve spolupráci s Wiley se uskuteční dne 6.11.2014 v Praze v Národní technické knihovně - Ballingův sál, Technická 6.

Perlička ze života vědy v ČR:o) Zajímá vás, jak se aktuálně vypočítávají RIV body, podle kterých se hodnotí vědecký výkon jednotlivých pracovníků a kateder? Zde je odpověď..

Podle vyjádření z dobře informovaných zdrojů blízkých VVVS, schéma výpočtu bodů RIV 2013 je následující.

Základem pro RIV 2013 jsou výkony v letech 2008 - 2012 (RIV 2013 je aktuální pro rok 2014; v následujících letech se posune hodnotící období vždy o rok vpřed). Každý výstup má bodové ohodnocení, které se (logicky, řeklo by se) dělí počtem započtených spoluautorů. Zde je ale drobný háček.. ;)

Caféidoskop s profesorem Ivo Krausem

Benjamin Franklin (1706-1790) a Richard Feynman (1918-1998), životní příběhy dvou výjimečných Američanů bude vyprávět prof. Ivo Kraus 21. října v caféidoskopu od 19h30.

Máte-li zájem navštívit tuto zajímavou přednášku, zaregistrujte se na stránkách kavárny.

Seminář IEEE - Jak psát odborný text pro IEEE pro začínající autory

Ústřední knihovna ČVUT spolu se zprostředkovatelem databáze IEEE Xplore, firmou EBSCO Information Services pořádá seminář IEEE: Jak psát odborný text pro IEEE pro začínající autory - studenty magisterského studia a doktorandy. Účast na semináři je zdarma, drobné občerstvení bude zajištěno.

Stránky

Subscribe to KATEDRA INŽENÝRSTVÍ PEVNÝCH LÁTEK RSS

SGS ČVUT