Rozvrh hodin KIPL

Rozvrh hodin pro letní semestr 2016/2017 je publikován zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2016/2017 naleznete zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU
VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH KIPLu

Katedra inženýrství pevných látek (IPL) vychovává specialisty v oboru Inženýrství pevných látek. Studium kombinuje teoretický matematicko-fyzikální základ s experimentálně či inženýrsky zaměřenými předměty. Matematická témata zahrnují především metody matematické analýzy, algebry, numerické matematiky a statistiky. Ve fyzikální části studia se posluchači nejdříve seznámí se základními poznatky klasické fyziky, na které poté navazují předměty podávající přehled nejdůležitějších poznatků moderní teoretické i experimentální fyziky kondenzovaných látek a dalších úzce souvisejících oborů (aplikované optiky, jaderné fyziky, či elektroniky).

Bramborákiáda aneb Den otevřených dveří

Jako každý rok i letos zveme všechny studenty FJFI a zájemce o fyziku pevných látek na Den otevřených dveří naší katedry.

Jsi student prvního nebo druhého ročníku bakalářského studia? Přijď si popovídat o bakalářských tématech a o studiu na KIPLu. Rádi zodpovíme Tvé dotazy a rozptylíme možné obavy.

Akce se koná VE STŘEDU 4.5.2016 v 17:00 ve 3. patře budovy FJFI v Trojanově ulici.

Studenti ČVUT dostanou k novému akademickému roku „chytré“ uniformy

Jak se píše v článku publikovaném na serveru Parlamentní Listy, v AR 2016/2017 uvítáme studenty ČVUT v novém.

1. 4. 2016 17:30

Seminář KIPL 5. dubna 2016: NMR krystalografie organických sloučenin - určení krystalové struktury bez asistence x-ray difrakčních metod

Vážení kolegové, v úterý 5. dubna vás srdečně zvu na přednášku dr. Jiřího Bruse (ÚMCH AV ČR): Analýza krystalových struktur elektronovou difrakcí. Přednáška se koná v rámci pravidelného seminárního cyklu KIPLu. Začátek v 11:30, místnost T386. Účast všech doktorandů, odborných a akademických pracovníků katedry je velmi žádoucí. Ladislav Kalvoda, vedoucí KIPL

Seminář KIPL 22. března 2016: Analýza krystalových struktur elektronovou difrakcí

Vážení kolegové, v úterý 22. března vás srdečně zvu na přednášku dr. Lukáše Palatinuse: Analýza krystalových struktur elektronovou difrakcí. Přednáška se koná v rámci pravidelného seminárního cyklu KIPLu. Začátek v 11:30, místnost T386. Účast všech doktorandů, odborných a akademických pracovníků katedry je velmi žádoucí. Ladislav Kalvoda, vedoucí KIPL

Ohlédnutí za pátým ročníkem Studentské vědecké konference FPL

Ve dnech 14.9.2015 až 18.9.2015 se pod záštitou Katedry inženýrství pevných látek FJFI za laskavé grantové podpory ze strany SGS ČVUT v Praze uskutečnila 5. Studentská vědecká konference fyziky pevných látek (5th Student Scientific Conference on Solid State Physics, SSCSSP-5).

Opustil nás náš dlouholetý kolega a významná osobnost na poli fyziky polovodičů

Ve věku 96 let zemřel v sobotu 19. září 2015 Prof. RNDr. Helmar Frank, DrSc., dr. h. c, dlouholetý pracovník na Katedře inženýrství pevných látek FJFI ČVUT v Praze.

Téma bakalářské práce: plynové senzory založené na plasmonických nanostrukturách

Chcete se podílet na vývoji nové generace vysoce citlivých osobních plynových senzorů využitelných například pro včasnou detekci karcinomu plic?
Hledáme talentovaného studenta 3. ročníku BS se zájmem o fyziku pevných látek a optiku!
Projekt bude řešen ve spolupráci s IPHT Jena a podpořen cestovním grantem EU COST, action "Nanospectroscopy".
Pro podrobnější popis projektu nahlédněte do záložky "Závěrečné práce/Témata.." na tomto webu!.

Oprava textu BK pro obor IPL v AR 2015/16

V sekci "Studium", pod záložkou "Bílá kniha" se nachází odkaz na aktuální učební plány pro akademický rok (AR) 2015/16.
Je zde i správná podoba textu charakterizujícího naši Katedru unženýrství pevných látek z hlediska personálního a tématického.
Omlouvám se za nepřesnosti textu, který je uveden v tištěné podobě BK pro AR 2015/16.
Vedoucí KIPL Ladislav Kalvoda.

KIPL na Veletrhu vědy v Letňanech

Ve dnech 21.5. až 23.5.2015 se v pražských Letňanech uskutečnil Veletrh vědy. Katedra inženýrství pevných látek samozřejmě nemohla chybět!

Cena děkana FJFI ČVUT – Nuvia 2015 míří na KIPL

Diplomová práce "Interakce směsí NH3/N2 s vrstvou chemicko-optického převodníku na bázi PDMS" studenta oboru Inženýrství pevných látek Ing. Petra Levinského vyhrála 3. místo v soutěži o nejlepší diplomovou práci - Cena děkana FJFI ČVUT Nuvia 2015. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen proběhne na Všejaderné fúzi 23.4.2015. Výsledky soutěže a abstrakty vítězných prací budou uveřejněny v časopise Pražská technika.
Petrovi tuto cestou srdečně gratulujeme!

Stránky

Subscribe to KATEDRA INŽENÝRSTVÍ PEVNÝCH LÁTEK RSS

SGS ČVUT