Rozvrh hodin KIPL

Rozvrh hodin pro letní semestr 2016/2017 je publikován zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2016/2017 naleznete zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU
VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH KIPLu

Katedra inženýrství pevných látek (IPL) vychovává specialisty v oboru Inženýrství pevných látek. Studium kombinuje teoretický matematicko-fyzikální základ s experimentálně či inženýrsky zaměřenými předměty. Matematická témata zahrnují především metody matematické analýzy, algebry, numerické matematiky a statistiky. Ve fyzikální části studia se posluchači nejdříve seznámí se základními poznatky klasické fyziky, na které poté navazují předměty podávající přehled nejdůležitějších poznatků moderní teoretické i experimentální fyziky kondenzovaných látek a dalších úzce souvisejících oborů (aplikované optiky, jaderné fyziky, či elektroniky).

Seminární úlohy 11SFIPL, ZS 2016/2017

Popis úloh níže.

Instalace depozičního systému IJD na KIPLu úspěšně pokračuje

Po náročném transportu třistakilové vakuové komory od firmy Czech Vacuum, který proběhl ve středu 9.11.2016, se Jakubovi podařilo dokončit osazení komory vakuovými díly, rozběhnout turbomolekulárním pumpu Edwards STP iX455 a ověřit na místě základní vakuovou těsnost komory.
Elektronové dělo s vysokonapěťovým zdrojem, pořízené s podporou investičního grantu ČVUT, očekáváme z Noivionu příští týden.Po jeho instalaci budeme moci začít s testy vlastního depozičního systému! LK:)

Dan Schechtman - objev "kvazi-krystalů"

O prokázání existence "krystalů" s pravidelnou strukturou, postrádajících symetrii translační, avšak schopných "vytvořit" difrakční obraz s ostrými maximy, o jejich možných aplikacích i o mnohém jiném hovoří nositel Nobelovy ceny profesor Schechtman v pořadu Hydepark Civilizace:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10441294653-hyde-park-civilizace/2164...

Na krátkém úvodním komentáři k rozhovoru se podílí též vedoucí KIPL. :)

Cena Wernera von Siemense vrcholí - deadline 25. 11. !!

Společnost Siemens vyhlásila již 19. ročník této soutěže. Soutěžní kategorie, dokumenty a přihlášovací formuláře naleznete na oficiálních stránkách soutěže: www.siemens.cz/cenasiemens.

Cena oceňuje české vědecké talenty z řad studentů finančními odměnami v celkové výši jeden milion korun. Jedinečnost soutěže spočívá mimo jiné i v oceňování vedoucích vítězných diplomových a disertačních prací, čímž vyzdvihuje nezastupitelnou roli pedagogů v české vědě a výzkumu.

Státní doktorské zkoušky studijního programu Fyzikální inženýrství, zaměření IPL

Uvedené SDZ se konají ve čtvrtek 1. září na Katedře inženýrství pevných látek, m. T386.
V současné době jsou přihlášeni dva uchazeči, Ing. Jaroslava Fojtíková a Ing. Jan Stránský.
Začátek ve 13:00 hod.

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního oboru IPL - zářijový termín

Katedra inženýrství pevných látek FJFI ČVUT v Praze oznamuje, že SZZ bakalářského stupně studijního oboru Inženýrství pevných látek za akademický rok 2015/2016 se budou konat 1. září 2016 od 8.30 v seminární zasedací místnosti KIPL (T386), 3. patro, budova FJFI Trojanova 13, Praha 2.
Program:
8:30 Martin Malý
10:00 Kristina Zoubková
11:30 František Hájek
Průběh a vyhlášení výsledků SZZ jsou veřejné.

Znáte neobvyklé vlastnosti vody?

Léto je v plném proudu a k tomu neoddělitelně patří vodní radovánky. Víte ale, jaká je struktura a s ní související vlastnosti této pozoruhodné substance? Odpověď najdete v krásném článku profesora Jiřího Kolafy v časopise Vesmír: http://vesmir.cz/2014/07/16/struktura-anomalie-vody/.

Prémie Otto Wichterleho 2016 pro Hanuše Seinera! Gratulujeme! :))

Významného ocenění na poli vědecké práce se dostalo novopečenému docentovi naší katedry doc. Ing. Hanuši Seinerovi, Ph.D. Spolu s 21 dalšími mladými vědeckými pracovníky obdržel z rukou předsedy Akademie věd České republiky Prémii Otto Wichterleho pro rok 2016.
Více na webu http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Premie-Otto-Wichterleho-2016/

Úspěch studenta KIPL na 7. Česko-Slovenské studentské vědecké konferenci!

Na 7.ČSSVK konané 24. a 25. května 2016 pod záštitou FJFI ČVUT obsadil Bc. Petr Veřtát 3. místo v kategorii prací věnovaných Fyzice kondenzovaných látek. Celkem se v této sekci presentovalo 8 účastníků. Blahopřejeme!! :))
LK.

Spring Workshop AdMat 2016

The Spring 2016 Workshop of the Center of Advanced Materials AdMat is announced to take place on May 24, 2016, at the FNSPE Trojanova 13 Bldg., Lecture Hall T101.
For the Workshop program see AdMat Web page. Admittance for students and professionals is free.

Stránky

Subscribe to KATEDRA INŽENÝRSTVÍ PEVNÝCH LÁTEK RSS

SGS ČVUT