Rozvrh KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2020/2021 je publikován zde
Aktuální stav rezervací Seminární místnosti pro prodloužené zkouškové období LS 19/20 je zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2019/2020 je publikován zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

Materials Studio

Materials Studio je softwarové prostředí umožňující provádění rozmanitých úloh materiálového modelování a simulací s využitím prověřených a široce využívaných teoretických a výpočetních postupů. Metodická základna zahrnuje kvantovou mechaniku, molekulární mechaniku, mezoškálové modelování, simulace analytických měření prováděných na výsledných modelech a analýzu těchto modelů s využitím statistických metod.

Z hlediska softwarové organizace je MS založeno na architektuře klient – server. Příprava úloh/modelů, jejich vizualizace a následná analýza dosažených výsledků je prováděna na PC uživatele. Vlastních výpočty (vyznačující se často značnými nároky na výpočetní zdroje) je výhodné přenést na vzdálený server, i když realizace výpočtů na klientském PC je rovněž možná. Klient MS, modul MS Materials Visulizer, poskytuje grafické prostředí pro tvorbu, editaci a analýzu 3D studovaných systémů/struktur/trajektorií od amorfních systémů až po systémy krystalické, od plynné faze až po fázi pevnou, od atomárních systémů až po systémy markomolekulární. Všechny simulované systémy jsou definovány a studovány za uživatelem zvolených termodynamických podmínek.

Více o MS naleznete zde

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT