Rozvrh KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2020/2021 je publikován zde
Aktuální stav rezervací Seminární místnosti pro prodloužené zkouškové období LS 19/20 je zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2019/2020 je publikován zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

 • Oceněné práce - zde
 • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

Laboratoř strukturní rentgenografie

Error message

 • Warning: mkdir(): No such file or directory in _event_css_add() (line 274 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
 • Warning: chmod(): No such file or directory in _event_css_add() (line 275 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
OBLASTI VÝZKUMU:
rtglab1 Laboratoř strukturní rentgenografie katedry inženýrství pevných látek FJFI ČVUT je pracoviště vědecké i pedagogické. Kromě výuky studentů se ve své vědecko-výzkumné činnosti tradičně zaměřuje především na rtg difrakční studium stavu zbytkové napjatosti v polykrystalických kovových i keramických materiálech. Přístrojové vybavení laboratoře bylo v posledních letech výrazně inovováno a dnes umožňuje rovněž zkoumat kvalitativně i kvantitativně fázové složení a přednostní orientace (textury) polykrystalických materiálů. Tyto charakteristiky reálné krystalové struktury pevných látek patří mezi základní parametry, jejichž znalost je nepostradatelná při návrhu nových progresivních materiálů a optimalizaci požadovaných užitných vlastností.

Provozní spolehlivost a životnost strojírenských výrobků jsou nejen funkcí složení výchozích materiálů, ale i technologického postupu použitého při jejich zpracování. Nedestruktivní rentgenová metodika je využívána k měření zbytkových napětí vznikajících uvnitř těles v důsledku působení vnějších sil nebo jiných příčin (teplotních polí, fázových transformací apod.) buď přímo, nebo zprostředkovaně (např. jako důsledek nehomogenní deformace). Analýza zbytkových napětí má proto při diagnostice látek stejný význam jako klasické metody výzkumu vlastností (pevnost, tvrdost, otěruvzdornost, odolnost vůči korozi aj.).

Tématika problémů řešených v Laboratoři strukturní rentgenografie FJFI jak v rámci projektů základního a aplikovaného výzkumu, tak i na žádost našich i zahraničních pracovišť je neobyčejně pestrá. Průmysloví partneři se zajímali o průběh zbytkových napětí v povrchových vrstvách šroubových pružin, v převodovkách osobních automobilů, nápravách motorových lokomotiv apod. Byly podrobně analyzovány stavy napjatosti vyvolané v povrchových vrstvách kovů laserovým nebo elektronovým paprskem, nekonvenčními metodami opracování povrchu kovů a slitin, broušením, soustružením, frézováním, honováním, balotinováním a indukčním kalením, sledována účinnost různých příčin relaxace zbytkových napětí ve strojních dílech i speciálně připravených laboratorních vzorcích niklových žárupevných slitin pro jaderný průmysl. V poslední době kromě kompaktních kovů a slitin jsou předmětem výzkumu také plazmově nanesené oxidické, keramické aj. tenké vrstvy se strukturním a funkčním gradientem.

Prováděný výzkum je příkladem výchovy fyzikálních inženýrů na FJFI ČVUT: od dokonalého pochopení teorie fyzikálních procesů, přípravy a zvládnutí experimentů studia reálné struktury pevných látek až po využití výsledků laboratorního výzkumu v průmyslové praxi.

Laboratoř spolupracuje s předními průmyslovými podniky v ČR a se zahraničními institucemi: Technická univerzita v Gabrovu (Bulharsko), Tampere University of Technology (Finsko), St. Petrburgská státní technická univerzita, Státní univerzita v Sofii, Univerzita hornictví a metalurgie v Krakově, Univerzita v Heidelbergu.

HLAVNÍ EXPERIMENTÁLNÍ VYBAVENÍ:
 • Difraktometr X’Pert PRO MPD (PANalytical) s vysoce účinným pozičně citlivým detektorem X’Cellerator doplněný rovněž příslušenstvím pro studium tenkých vrstev a textur.
 • Dva automatizované ω-goniometry SIEMENS F s CrKα a CuKα zářením.
 • Dvě rtg difrakční zařízení s plošnou detekcí difrakčních obrazců SEIFERT ID 3003 od firmy GE Inspection Technologies, kde se místo tradičního rentgenového filmu používá moderní dvoudimenzionální pevnolátkový detektor – paměťová fólie.
 • Mikroprocesorem řízený přístroj LectroPol 5 pro definované postupné elektrolytické odnímání povrchových vrstev nezbytný pro studium hloubkových průběhů strukturně citlivých charakteristik.
 • Softwarový systém pro vyhodnocování obrazu a analýzu rentgenogramů LUCIA-S.

GRANTY A VÝZKUMNÉ ZÁMĚRY OD ROKU 2000:
 • VZ: MSM210000021, 1999-2004
 • VZ: MSM6840770021, 2005 – dosud
 • MPO FT-TA/06 č. OV60400086, 2004 – 2006
 • MPO FT-TA4/0125, 2007 – 2009
 • MPO FR-TI3/814, 2011 – 2014
 • MPO FR-TI3/71, 2011 – 2013
 • GAČR 106/00/1477, 2000 – 2002
 • GAČR 106/01/0968, 2001 – 2003
 • GAČR 106/03/1039, 2003 – 2005
 • GAČR 101/05/2523, 2005 – 2007
 • GAČR 106/07/0805, 2007 – 2009
 • GAČR 101/09/0702, 2009 – 2014
 • VUF 07/05 (National Science Fund of Bulgaria), 2005 – 2007
 • FRVŠ 594/2000
 • FRVŠ 1832/2001
 • FRVŠ 2117/2002
 • FRVŠ 2500/2003
 • FRVŠ 2019/2006
 • FRVŠ 2017/2006
 • FRVŠ 1374 /2007
 • FRVŠ 676/2010
 • FRVŠ 2527/2010
 • FRVŠ 2645/2011
 • FRVŠ 2643/2011
Fotografie z laboratoře naleznete zde

Software

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT