Rozvrh KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2020/2021 je publikován zde
Aktuální stav rezervací Seminární místnosti pro prodloužené zkouškové období LS 19/20 je zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2019/2020 je publikován zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

 • Oceněné práce - zde
 • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

Laboratoř neutronové difrakce

Error message

 • Warning: mkdir(): No such file or directory in _event_css_add() (line 274 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
 • Warning: chmod(): No such file or directory in _event_css_add() (line 275 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
OBLASTI VÝZKUMU
Laboratoř neutronové difrakce katedry inženýrství pevných látek FJFI ČVUT (LND) využívá difrakčních vlastností tepelných neutronů k aplikacím ve strukturní a texturní analýze i materiálovém výzkumu.
Použité metodiky rozptylu tepelných neutronů poskytují řadu poznatků, které jsou využívány v základním i aplikovaném výzkumu. Zde se např. uplatní kvantitativní texturní neutronografická analýza, která je schopna poskytovat rozhodující informace pro vývoj technologií přípravy orientovaných ocelových transformátorových plechů a minimalizovat tak ztráty při provozu motorů, transformátorů a podobných elektrotechnických zařízení. Využití výsledků získaných při studiu chemisorbovaných zeolitů je spojeno s průmyslovou chemií, kde tyto nové syntetické materiály nacházejí uplatnění jako katalyzátory nebo molekulární síta. Laboratoř se řadu let zabývá výzkumem vlastností technicky perspektivních materiálů (syntetické zeolity, perovskity, vysokoteplotní supravodiče, rychlé iontové vodiče). Jde o jediné pracoviště tohoto druhu v ČR. O aktuálnosti řešené problematiky svědčí získaná grantová podpora od Grantové agentury ČR (spoluřešitel komplexního grantu), MŠMT a dalších institucí. V neposlední řadě je třeba uvést řadu společných projektů v rámci tuzemské i zahraniční spolupráce, kde můžeme jmenovat ÚJF AV ČR, FzÚ AV ČR, ÚFCH JH AV ČR, Laboratoř neutronové fyzyky I. M. Franka SÚJV Dubna, University of Barcelona, ILL Grenoble nebo Univerzitu v Sofii.

Nedílnou součástí činnosti laboratoře neutronové difrakce je zapojení do pedagogického programu nejen katedry inženýrství pevných látek, ale i dalších vysokých škol v ČR. V laboratoři probíhaji praktická cvičení a seminaře zaměřené na problematiku vyuzití metodik nutronové difrakce ve fyzice pevných látek a v materiálovém výzkumu.

EXPERIMENTÁLNÍ VYBAVENÍ

 • Neutronový difraktometr KSN-2 je instalován u ústí kanálu HK-2 reaktoru LVR-15.
 • Monochromátor-monokrystal pro produkci monochromatického svazku tepelných neutronů. Je umístěn v otočném stínění, které umožňuje měnit rozptylový úhel monochromátoru od 0 do 45°.
 • Neutronový texturní goniometr HUBER, typ EULERIAN CRADLE 511.5
 • Kryostat s uzavřeným heliovým okruhem typu CP-62-ST/5 (pro teploty od 8 K, regulace teploty s přesností 0.1 K, maximální rozměr vzorku: průměr 20 mm, výška 60 mm).
 • Odporová pícka do teplot 1000 K (regulace teploty s přesností 0.1 K, maximální rozměr vzorku: průměr 20 mm, výška 60 mm).

SOFTWARE

GRANTY a VÝZKUMNÉ ZÁMĚRY

 • FR – Tll/378: Využití neutronové difrakce v průmyslu, Ministry of Industry and Trade, (2009 – 2012), co- researcher
 • JINR Dubna (Russia): number: 04--4 -1069—2009/2014: Issledovanija nanosistem i novych materialov s ispol’zovanijemrassejanija nejtronov, 2009 – 2014, co-researcher
 • VZ: MSM210000021, 1999-2004
 • VZ: MSM210000019, 1999-2004
 • VZ: MSM6840770021, 2005–2011
 • VZ: MSM6840770040, 2007–2012
 • MPO: FB-C3/64, 2000-2002
 • GAČR:202/97/K038,1997-2002, komplexní grant
 • GAČR:106/00/1426, 2000-2002
 • GAČR:202/00/1427, 2000-2002
 • GAČR:202/03/0891, 2003–2005
 • GAAV:IAA100100611, 2006–2008

PRACOVNÍCI A DOKTORANDI

Zaměstnanci: Stanislav Vratislav, Ladislav Kalvoda, Monika Kučeráková, Martin Dráb
Doktorandi a studenti:


Fotografie z laboratoře naleznete zde

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT