Rozvrh KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2020/2021 je publikován zde
Aktuální stav rezervací Seminární místnosti pro prodloužené zkouškové období LS 19/20 je zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2019/2020 je publikován zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

Prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc., FEng., dr. h. c.

kraus
Katedra inženýrství pevných látek
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
České vysoké učení technické v Praze
Trojanova 13
120 00 Praha2

Telefon: 224358608

Místnost: 381

Mail: ivo.kraus@fjfi.cvut.cz

Pracovní zařazení a funkce:profesor ČVUT - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra inženýrství pevných látek

Profesní
údaje:
profesor pro obor fyzika kondenzovaných látek (ČVUT, 1991),
DrSc.- fyzikálně-matematické vědy (ČVUT, 1989),
docent experimentální fyziky (FJFI ČVUT, 1973),
CSc.- fyzikálně-matematické vědy (FJFI ČVUT, 1967),
RNDr. (MFF UK, 1966),
Absolvent MFF UK - obor fyzika (1959),

Odborné zaměření:Experimentální fyzik, obor fyzika pevných látek, specializace - strukturní rentgenografie - využití difrakce záření k diagnostice zbytkové napjatosti materiálů.

Vyučované předměty:11SPL1 - Struktura pevných látek 1
11FKO1 - Fyzika kovů 1
11UFPL - Úvod do fyziky pevných látek
11DAN - Difrakční analýza mechanických napětí
11SMI1 - Seminář 1
11SMI2 - Seminář 2
11SMI3 - Seminář 3
11SMI4 - Seminář 4
11ZFPL - Základy fyziky pevných látek
11UVOD - Úvod do zaměření

Ocenění:Čestný doktor SibSAU (Siberian State Aerospace University) Krasnoyarsk (2000)
Bolzanova medaile Společnosti pro dějiny věd a techniky (2005)
Research Fellow of the American Biographical Institute (2005)
Čestná medaile Vojtěcha Náprstka AV ČR za zásluhy v popularizaci vědy (2006)
Felberova medaile ČVUT I. stupně (2006)
Čestný člen Krystalografické společnosti (2006)
Zasloužilý člen JČMF (2010)
Medaile "Za zásluhy" (SibSAU) Krasnoyarsk (2010)
Cena rektora I. stupně za prestižní publikaci (2010)
cena Miroslava Ivanova za literaturu faktu za rok 2012

Studijní a pracovní pobyty:SibSAU Krasnoyarsk (krátkodobé pobyty v letech 1989-2014, hostující profesor 1993),
Westsächsische Hochschule Zwickau (stipendijní pobyt DAAD 1993, krátkodobé pracovní pobyty 1992-2005).

Vybrané publikace naleznete zde:Vybrané publikace naleznete zde

Členství v organizacích:Krystalografická společnost
Jednota českých matematiků a fyziků
Společnost pro dějiny věd a techniky
The International Higher Education Academy of Sciences
Academy of Engineering of the Russian Federation
International Academy Theory of Sciences
St. Peterburg Academy of Sciences for Strength Problems
Syndikát novinářů ČR
International Federation of Journalists
Inženýrská akademie ČR

člen redakční rady časopisů Rozhledy matematicko - fyzikální, Pražská technika
člen ediční rady Nakladatelství ČVUT-Česká technika
člen vědecké rady Národního technického muzea v Praze
člen poroty pro udílení Cen Nakladatelství Academia
předseda redakční rady nakladatelství Academia
člen poroty knižních cen Magnesia litera
člen redakční rady Biografického slovníku českých zemí
člen redakční rady ruského vysokoškolského časopisu Věstnik SibGAU

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT