Rozvrh KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2020/2021 je publikován zde
Aktuální stav rezervací Seminární místnosti pro prodloužené zkouškové období LS 19/20 je zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2019/2020 je publikován zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

 • Oceněné práce - zde
 • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc., dr. h. c.

ganev2
Katedra inženýrství pevných látek
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
České vysoké učení technické v Praze
Trojanova 13
120 00 Praha2

Telefon: 224358604

Místnost: 376

Mail: nikolaj.ganev@fjfi.cvut.cz

Pracovní zařazení a funkce:profesor
vedoucí Laboratoře strukturní rentgenografie KIPL FJFI ČVUT v Praze
 • interní člen Vědecké rady FJFI ČVUT v Praze,
 • člen Kolegia děkana FJFI ČVUT v Praze,
 • externí člen Vědecké rady FS TU v Liberci,
 • člen Vědecké rady Krystalografické společnosti

Odborné zaměření:Rentgenová difrakce polykrystalických materiálů, studium zbytkových napětí, reálná struktura; aplikace rentgenografických difrakčních metod ke studiu strukturních a mechanických vlastností technických kovů a konstrukční keramiky.

Vyučované předměty:11SPL2 - Struktura pevných látek 2
11DAN - Difrakční analýza mechanických napětí
11PSPL - Praktikum ze struktury pevných látek
Ocenění: • Čestný doktor Technické univerzity v Gabrovu (2013)
 • Medajle Jana Masarýka Ministerstva zazraničních věcí ČR (2013)


Studijní a pracovní pobyty:Studijní pobyt v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy, studium vlastností jaderného paliva (1979 – 1980).
Krátkodobé pobyty na Leningradském politechnickém institutu (1982 – 1989) a Westsächsische Hochschule Zwickau (1992 – 2005).

Vybrané publikace: 1. Ganev N., Kraus I., Trpčevská J. X-Ray Measurement of Residual Stresses Induced by Laser Surface Treatment. phys. stat. sol. (a) 115, 1989, K13 - K15.
 2. Kraus I., Ganev N. X-ray Analysis of the Inhomogeneous Stress State, In: Defect and Microstructure Analysis by Diffraction. Oxford: Oxford University Press, 1999, s. 367-401.
 3. Kraus I., Ganev N. Technické aplikace difrakční analýzy, Praha, Vydavatelství ČVUT, 2004. 171 s.
 4. Ganev N., Čerňanský M., Barcal J., Drahokoupil J., Kolařík K. Diffraction analysis of iron materiáls after surface machining, Z. Kristallogr. S23 (2006) 369 – 374, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München.
 5. Drahokoupil J., Čerňanský M., Ganev N., Kolařík, K., Pala, Z. Gradients of the Real Structure in Steels after Mechanical Treatment. Solid State Phenomena Vol. 130 (2007), Trans Tech Publications, Switzerland, pp. 77 – 80.
 6. Pala Z., Ganev N. Impact of various cooling environments on distribution of macroscopic residual stresses in near-surface layers of ground steels. Materials Science and Engineering A 497 (2008) pp. 200 – 205.
 7. Pala Z., Ganev N., Drahokoupil J. X-ray Diffraction Study of Anisotropic State of Residual Stress after Down-cut and Up-cut Face Grinding. Powder Diffraction, Vol. 24, No. 2, June 2009, pp. 1- 3.
 8. Maximov J, Duncheva G., Ganev N., Bakalova T. The benefit from an adequate finite element simulation of the cold hole expansion process. Engineering Failure Analysis 16, 2009, pp. 503 – 511.
 9. Ganev N. – Pala Z. – Kolařík K.: The Impact of Cutting Conditions on Residual Stresses in the Case of Plain Milling. Materials Engineering, Vol. 17, 2010, No. 3, pp. 21 – 26.

Členství ve vědeckých společnostech a profesních organizacích: • člen Jednoty českých matematiků a fyziků,
 • člen České společnosti pro mechaniku,
 • člen České společnosti strojírenské technologie,
 • člen zkušební komise SZZ - FJFI ČVUT v Praze,
 • člen výboru Experimentální analýzy napětí (EAN) při České společnosti pro mechaniku,
 • stálý člen komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajobu disertační práce v oboru 2303V003 Strojírenská technologie při FS TU v Liberci,
 • člen Regionálního komitétu českých a slovenských krystalografů - IUCr
 • „honorary editor“ časopisu Journal of the Technical University of Gabrovo.
 • člen redakční rady časopisu PLYN

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT