Rozvrh KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2020/2021 je publikován zde
Aktuální stav rezervací Seminární místnosti pro prodloužené zkouškové období LS 19/20 je zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2019/2020 je publikován zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

Témata prací KIPL labs

Error message

  • Warning: mkdir(): No such file or directory in _event_css_add() (line 274 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
  • Warning: chmod(): No such file or directory in _event_css_add() (line 275 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
Téma
Zadává
Kontakt
Pozn.
Výpočetní metody v makromolekulární krystalografii doc. Petr Kolenko petr.kolenko@fjfi.cvut.cz
tel: +420 224 358 606
BP, DP, PhD
Computational methods in macromolecular crystallography PDF doc. Petr Kolenko petr.kolenko@fjfi.cvut.cz
tel: +420 224 358 606
BP, DP, PhD
Strukturní charakteristiky tenkých vrstev slitin nanesených metodou IJD - Nové téma Ing. Karel Trojan,
Ing. Jiří Čapek, Ph.D.,
Ing. Jakub Skočdopole,
prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc.
karel.trojan@fjfi.cvut.cz
jiri.capek@fjfi.cvut.cz Jakub.Skocdopole@fjfi.cvut.cz
tel: +420 224 358 624
BP, DP
Strukturní charakteristiky vrstev navařených 3D laserovou aditivní technologií - Nové téma Ing. Karel Trojan,
prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc.
karel.trojan@fjfi.cvut.cz
tel: +420 224 358 624
BP, DP
Vliv tepelně-mechanického zpracování kovů a slitin na reálnou strukturu - Nové téma Ing. Jiří Čapek, Ph.D.,
prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc.
jiri.capek@fjfi.cvut.cz
tel: +420 224 358 624
BP, DP
Kvantove vlastnosti plazmonickych nanostruktur: analyza a simulace doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc., doc. Ing. Dr. Ivan Richter, Mgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D.
ladislav.kalvoda@fjfi.cvut.cz ivan.richter@fjfi.cvut.cz jaroslav.hamrle@fjfi.cvut.cz BP, DP, PhD
Simulace růstu tenkých vrstev vysokoentropických slitin pomocí molekulární dynamiky Nové téma doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc.
ladislav.kalvoda@fjfi.cvut.cz BP
Computer-aided design of novel High Entropy AlloysNové téma doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc.
ladislav.kalvoda@fjfi.cvut.cz DP, PhD
Návrh a konstrukce optického tloušťkoměru pro měření in-situ tloušťky vrstev nanesených pomocí IJD - Nové téma Ing. Jakub Skočdopole
jakub.skočdopole@fjfi.cvut.cz BP
Neutronografická texturní analýza kovů a hornin prof. Ing. Stanislav Vratislav, CSc. stanislav.vratislav@fjfi.cvut.cz
tel.: 22435 8612
BP, DP, PhD
Experimentální příprava funčních (multi)vrstevných struktur pokročilými fyzikálními metodami (Atomic Layer Deposition, Ionized Jet Deposition, metoda Langmuira a Blodgettové) doc. Ing. Ladislav Kalvoda, Csc. ladislav.kalvoda@fjfi.cvut.cz PhD
Počítačové simulace stability organických molekul využívaných k přepracování vyhořelého jaderného paliva EN, CZ Ing. Tomáš Koubský, Ph.D, doc. Ing. Ladislav Kalvoda, Csc. ladislav.kalvoda@fjfi.cvut.cz
tel.: +420 224358621
+420 224358647-8 (laboratoř)
VU, DP, PhD
Kovové nanočástice: teoretický model povrchových plazmonů pro kvantovou informaci CZ doc. Ing. Irena Kratochvílová, Csc. krat@fzu.cz
PhD
Studium chemisorbovaných zeolitických katalyzátorů metodou neutronové difrakce CZ, EN Prof. Ing. Stanislav Vratislav, CSc.
stanislav.vratislav@fjfi.cvut.cz
tel.: 22435 8612
BP, DP, PhD
Využití neutronové difrakce pro kvantitativní texturní analýzu kovů a hornin CZ, EN Prof. Ing. Stanislav Vratislav, CSc.
stanislav.vratislav@fjfi.cvut.cz
tel.: 22435 8612
BP, DP, PhD
Studium strukturních transformací
vysokoteplotních supravodičů a iontových vodičů
(neutronová difrakce,polohově citlivý detektor)
prof. Ing. Stanislav Vratislav, CSc. stanislav.vratislav@fjfi.cvut.cz
tel.: 22435 8612
BP, DP, PhD
Optická spektroskopie tenkých diamantových vrstev - Nové téma Ing. Kateřina Dragounová katerina.dragounova@fjfi.cvut.cz
tel.: 22435 8576
BP, DP
Luminiscenční a ramanovská spektroskopie tenkých vrstev materiálů s perovskitovou strukturou Ing. Zdeněk Potůček, Ph.D. Zdenek.potucek@fjfi.cvut.cz
tel.: +420 224 358 605
BP, DP
Studium vlastností fotoluminiscence iontů přechodových kovů
v materiálech s perovskitovou strukturou
Ing. Zdeněk Potůček, Ph.D. Zdenek.potucek@fjfi.cvut.cz
tel.: +420 224 358 605
BP, DP
Využití luminiscence iontů příměsí při studiu
fázových přechodů ve feroelektrických materiálech
Ing. Zdeněk Potůček, Ph.D. Zdenek.potucek@fjfi.cvut.cz
tel.: +420 224 358 605
BP, DP
Počítačové simulace struktury a vlastností zeolitů prof. Ing. Stanislav Vratislav, CSc, doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc. stanislav.vratislav@fjfi.cvut.cz
tel.: 224358612
BP, DP, PhD
Difrakční studium vlivu povrchového opracování
na stav krystalové struktury Ti slitin
Ing. Kamil Kolařík, Ph.D.
prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc.
kamil.kolarik@fjfi.cvut.cz
tel.: 224358606
BP, DP, PhD
Vliv plastické deformace povrchu na transportní pochody v pevných látkách - Nové téma Ing. Karel Trojan,
prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc.
karel.trojan@fjfi.cvut.cz
tel: +420 224 358 624
BP, DP
Metody stanovení vložených napětí elasticky namáhaných materiálů a jejich porovnání - Nové téma Ing. Jiří Čapek, Ph.D.,
prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc.
jiri.capek@fjfi.cvut.cz
tel: +420 224 358 624
BP, DP

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT