Rozvrh KIPL

Rozvrh hodin pro letní semestr 2019/2020 je publikován zde
Aktuální stav rezervací Seminární místnosti pro prodloužené zkouškové období LS 19/20 je zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2019/2020 je publikován zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

Témata prací KIPL labs

Téma
Zadává
Kontakt
Pozn.
Strukturní charakteristiky tenkých vrstev slitin nanesených metodou IJD - Nové téma Ing. Karel Trojan,
Ing. Jiří Čapek, Ph.D.,
Ing. Jakub Skočdopole,
prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc.
karel.trojan@fjfi.cvut.cz
jiri.capek@fjfi.cvut.cz Jakub.Skocdopole@fjfi.cvut.cz
tel: +420 224 358 624
BP, DP
Strukturní charakteristiky vrstev navařených 3D laserovou aditivní technologií - Nové téma Ing. Karel Trojan,
prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc.
karel.trojan@fjfi.cvut.cz
tel: +420 224 358 624
BP, DP
Vliv tepelně-mechanického zpracování kovů a slitin na reálnou strukturu - Nové téma Ing. Jiří Čapek, Ph.D.,
prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc.
jiri.capek@fjfi.cvut.cz
tel: +420 224 358 624
BP, DP
Kvantove vlastnosti plazmonickych nanostruktur: analyza a simulace doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc., doc. Ing. Dr. Ivan Richter, Mgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D.
ladislav.kalvoda@fjfi.cvut.cz ivan.richter@fjfi.cvut.cz jaroslav.hamrle@fjfi.cvut.cz BP, DP, PhD
Computer-aided design of novel High Entropy AlloysNové téma doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc.
ladislav.kalvoda@fjfi.cvut.cz BP, DP, PhD
Návrh a konstrukce optického tloušťkoměru pro měření in-situ tloušťky vrstev nanesených pomocí IJD - Nové téma Ing. Jakub Skočdopole
jakub.skočdopole@fjfi.cvut.cz BP
Stanovení difrakčních limitů makromolekulárních krystalů na nových zdrojích rentgenového záření - Nové téma Ing. Petr Kolenko, Ph.D.
petr.kolenko@fjfi.cvut.cz BP, DP, PhD
Strukturní studie interakcí mezi enzymy a jejich ligandy - Nové téma Ing. Petr Kolenko, Ph.D.
petr.kolenko@fjfi.cvut.cz BP, DP, PhD
Nové přístupy krystalizace makromolekul - Nové téma Ing. Petr Kolenko, Ph.D.
petr.kolenko@fjfi.cvut.cz BP, DP
Neutronografická texturní analýza kovů a hornin prof. Ing. Stanislav Vratislav, CSc. stanislav.vratislav@fjfi.cvut.cz
tel.: 22435 8612
BP, DP, PhD
Experimentální příprava funčních (multi)vrstevných struktur pokročilými fyzikálními metodami (Atomic Layer Deposition, Ionized Jet Deposition, metoda Langmuira a Blodgettové) doc. Ing. Ladislav Kalvoda, Csc. ladislav.kalvoda@fjfi.cvut.cz PhD
Počítačové simulace stability organických molekul využívaných k přepracování vyhořelého jaderného paliva Ing. Tomáš Koubský, Ph.D, doc. Ing. Ladislav Kalvoda, Csc. ladislav.kalvoda@fjfi.cvut.cz
tel.: +420 224358621
+420 224358647-8 (laboratoř)
VU, DP, PhD
Neutronografické studium strukturních parametrů
chemisorbovaných zeolitů-katalyzátorů se strukturou faujasitu
Prof. Ing. Stanislav Vratislav, CSc.
stanislav.vratislav@fjfi.cvut.cz
tel.: 22435 8612
BP, DP, PhD
Studium strukturních transformací
vysokoteplotních supravodičů a iontových vodičů
(neutronová difrakce,polohově citlivý detektor)
prof. Ing. Stanislav Vratislav, CSc. stanislav.vratislav@fjfi.cvut.cz
tel.: 22435 8612
BP, DP, PhD
Optická spektroskopie tenkých diamantových vrstev - Nové téma Ing. Kateřina Dragounová katerina.dragounova@fjfi.cvut.cz
tel.: 22435 8576
BP, DP
Luminiscenční a ramanovská spektroskopie tenkých vrstev materiálů s perovskitovou strukturou Ing. Zdeněk Potůček, Ph.D. Zdenek.potucek@fjfi.cvut.cz
tel.: +420 224 358 605
BP, DP
Studium vlastností fotoluminiscence iontů přechodových kovů
v materiálech s perovskitovou strukturou
Ing. Zdeněk Potůček, Ph.D. Zdenek.potucek@fjfi.cvut.cz
tel.: +420 224 358 605
BP, DP
Využití luminiscence iontů příměsí při studiu
fázových přechodů ve feroelektrických materiálech
Ing. Zdeněk Potůček, Ph.D. Zdenek.potucek@fjfi.cvut.cz
tel.: +420 224 358 605
BP, DP
Počítačové simulace struktury a vlastností zeolitů prof. Ing. Stanislav Vratislav, CSc, doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc. stanislav.vratislav@fjfi.cvut.cz
tel.: 224358612
BP, DP, PhD
Difrakční studium vlivu povrchového opracování
na stav krystalové struktury Ti slitin
Ing. Kamil Kolařík, Ph.D.
prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc.
kamil.kolarik@fjfi.cvut.cz
tel.: 224358606
BP, DP, PhD
Vliv plastické deformace povrchu na transportní pochody v pevných látkách - Nové téma Ing. Karel Trojan,
prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc.
karel.trojan@fjfi.cvut.cz
tel: +420 224 358 624
BP, DP
Metody stanovení vložených napětí elasticky namáhaných materiálů a jejich porovnání - Nové téma Ing. Jiří Čapek, Ph.D.,
prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc.
jiri.capek@fjfi.cvut.cz
tel: +420 224 358 624
BP, DP

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT