Rozvrh hodin KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2017/2018 je publikován zde

Seminář FPL

Aktuální program pro zimní semestr 2017/2018 je publikován zde

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

Témata prací KIPL labs

Téma
Zadává
Kontakt
Pozn.
Senzor úniku čpavku s prostorovým rozlišením založený na časově rozlišené reflektometrii optického vlákna doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc.
ladislav.kalvoda@fjfi.cvut.cz BP, DP
Příprava a analýza tenkých vrstev HEA slitin nanesených metodou IJD - Nové téma doc. Ing. Ladislav Kalvoda, Csc.
ladislav.kalvoda@fjfi.cvut.cz BP, DP
Příprava a fyzikálně-chemická analýza molybdenových tenkých vrstev nanesených pomoci metody IJD - Nové téma doc. Ing. Ladislav Kalvoda, Csc.
ladislav.kalvoda@fjfi.cvut.cz BP
Návrh a konstrukce optického tloušťkoměru pro měření in-situ tloušťky vrstev nanesených pomocí IJD - Nové téma doc. Ing. Ladislav Kalvoda, Csc.
ladislav.kalvoda@fjfi.cvut.cz BP
Vysoce citlivá detekce plyného čpavku s využitím organometalických nanostruktur - Nové téma doc. Ing. Ladislav Kalvoda, Csc.
ladislav.kalvoda@fjfi.cvut.cz BP, DP, PhD
Optimalizace rentgenové difrakce makromolekulárních komplexů - Nové téma Ing. Petr Kolenko, Ph.D.
petr.kolenko@fjfi.cvut.cz BP, DP
Strukturní studie interakcí mezi enzymy a jejich ligandy - Nové téma Ing. Petr Kolenko, Ph.D.
petr.kolenko@fjfi.cvut.cz BP, DP
Neutronografická texturní analýza kovů a hornin prof. Ing. Stanislav Vratislav, CSc. stanislav.vratislav@fjfi.cvut.cz
tel.: 22435 8612
BP, DP, PhD
Příprava a charakterizace tenkovrstevných struktur pokročilými fyzikálními metodami doc. Ing. Ladislav Kalvoda, Csc. ladislav.kalvoda@fjfi.cvut.cz PhD
Počítačové simulace stability organických molekul využívaných k přepracování vyhořelého jaderného paliva Ing. Tomáš Koubský, doc. Ing. Ladislav Kalvoda, Csc. ladislav.kalvoda@fjfi.cvut.cz
tel.: +420 224358621
+420 224358647-8 (laboratoř)
BP, DP
Momentové metody v analýze difrakčních profilů RNDr. M. Čerňanský, CSc.
prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc
cernan@fzu.cz
nikolaj.ganev@fjfi.cvut.cz
BP, DP
Počítačové simulace při studiu struktury krystalických pevných látek Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D
jan.drahokoupil@fjfi.cvut.cz BP, DP
Aplikace Rietveldovy metody na fázovou analýzu Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D.
jan.drahokoupil@fjfi.cvut.cz BP, DP
Experimentální metody při studiu materiálů s perovskitovou strukturou Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D
jan.drahokoupil@fjfi.cvut.cz BP, DP
Řešení struktury malých molekul pomocí práškové rentgenové difrakce Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D.
jan.drahokoupil@fjfi.cvut.cz BP, DP
Párová distribuční funkce a rentgenová difrakce Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D.
jan.drahokoupil@fjfi.cvut.cz BP, DP
Polarizovaná luminiscence dielektrických krystalů prof. Ing. Z. Bryknar, CSc. zdenek.bryknar@fjfi.cvut.cz
tel.: 22435 8607
BP, DP, PhD
Neutronografické studium strukturních parametrů
chemisorbovaných zeolitů-katalyzátorů se strukturou faujasitu
Prof. Ing. Stanislav Vratislav, CSc.
stanislav.vratislav@fjfi.cvut.cz
tel.: 22435 8612
BP, DP, PhD
Studium strukturních transformací
vysokoteplotních supravodičů a iontových vodičů
(neutronová difrakce,polohově citlivý detektor)
prof. Ing. Stanislav Vratislav, CSc. stanislav.vratislav@fjfi.cvut.cz
tel.: 22435 8612
BP, DP, PhD
Optická spektroskopie dopovaných tenkých vrstev ZnO Ing. Zdeněk Potůček, Ph.D. Zdenek.potucek@fjfi.cvut.cz
tel.: +420 224 358 605
BP, DP
Studium vlastností fotoluminiscence iontů přechodových kovů
v materiálech s perovskitovou strukturou
Ing. Zdeněk Potůček, Ph.D. Zdenek.potucek@fjfi.cvut.cz
tel.: +420 224 358 605
BP, DP
Využití luminiscence iontů příměsí při studiu
fázových přechodů ve feroelektrických materiálech
Ing. Zdeněk Potůček, Ph.D. Zdenek.potucek@fjfi.cvut.cz
tel.: +420 224 358 605
BP, DP
Optické vlastnosti skel dotovaných ionty
přechodových kovů pro fotonické aplikace
Ing. Zdeněk Potůček, Ph.D. Zdenek.potucek@fjfi.cvut.cz
tel.: +420 224 358 605
BP, DP
Počítačové simulace struktury a vlastností zeolitů prof. Ing. Stanislav Vratislav, CSc, doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc. stanislav.vratislav@fjfi.cvut.cz
tel.: 224358612
BP, DP, PhD
Difrakční studium vlivu povrchového opracování
na stav krystalové struktury Ti slitin
Ing. Kamil Kolařík
prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc.
kamil.kolarik@fjfi.cvut.cz
tel.: 224358606
BP, DP, PhD
PřílohaVelikost
IJD a HEAs341.43 KB

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT