Rozvrh KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2020/2021 je publikován zde
Aktuální stav rezervací Seminární místnosti pro prodloužené zkouškové období LS 19/20 je zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2019/2020 je publikován zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

Témata prací AV CR labs

Téma
Zadává
Kontakt
Pozn.
Charakteristika elastických vlastností tenkých filmů pomocí Brillouinovy spektroskopie Ing. Petr Sedlák, Ph.D. petr.sedlak@fjfi.cvut.cz
BP, VU, DP
Numerické modelování mechaniky slitin s tvarovou pamětí Ing. Petr Sedlák, Ph.D. petr.sedlak@fjfi.cvut.cz
BP
Počítačová simulace nanoindentace Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D.
jan.drahokoupil@fjfi.cvut.cz BP, DP
Laserově-ultrazvuková charakterizace metastabilních slitin titanu doc. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D. hseiner@it.cas.cz
BP
Širokopásmový opticko-vláknový thuliem dopovaný zdroj zesílené spontánní emise Ing. Jan Aubrecht, Ph.D. aubrecht@ufe.cz
BP, DP
Metal Nanoparticles: Theoretical Models of Surface Plasmons for Quantum Information doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. krat@fzu.cz
tel.: +420 266052524
DP, PhD
Energy Storage při produkci elektřiny doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. krat@fzu.cz
tel.: +420 266052524
BP, DP
Studium lokálního uspořádání a zabudování emisních center v optických materiálech. Výskyt, struktura a vliv bodových defektů na optické vlastnosti Mgr. Maksym Buryi, Ph.D. buryi@fzu.cz
web.: "https://www.fzu.cz/oddeleni/oddeleni-optickych-materialu/mgr-maksym-bury..."
BP, VU, DP
Počítačové simulace při studiu struktury krystalických pevných látek Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D
jan.drahokoupil@fjfi.cvut.cz BP, DP
Aplikace Rietveldovy metody na fázovou analýzu Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D.
jan.drahokoupil@fjfi.cvut.cz BP, DP
Experimentální metody při studiu materiálů s perovskitovou strukturou Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D
jan.drahokoupil@fjfi.cvut.cz BP, DP
Řešení struktury malých molekul pomocí práškové rentgenové difrakce Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D.
jan.drahokoupil@fjfi.cvut.cz BP, DP
Párová distribuční funkce a rentgenová difrakce Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D.
jan.drahokoupil@fjfi.cvut.cz BP, DP
Nabídka studentských prací (bakalářské, magisterské, doktorské) v Oddělení materiálového inženýrství Ústavu fyziky plasmatu AV ČR v.v.i. Ing. Radek Mušálek, Ph.D., ÚFP AV CR musalek@ipp.cas.cz BP, DP, PhD
Snížení krystalové symetrie vyvolané elektron-fononovou interakcí Ing. Jiří Hlinka, Ph.D., FzU AV CR hlinka@fzu.cz BP
Charakterizace tenkých filmů piezoeletrických krystalů Ing. Jiří Hlinka, Ph.D., FzU AV CR hlinka@fzu.cz BP
Pokročilé atomární manipulace pomocí rastrovacích mikroskopů Dr. Pavel Jelinek
pavel.jelinek@fzu.cz BP, DP, PhD
Studium molekulárních struktur na povrchu pevných látek pomocí rastrovacích mikroskopů Dr. Pavel Jelinek
pavel.jelinek@fzu.cz BP, DP, PhD
Teoretické studium nábojových stavů v nanostrukturách Dr. Pavel Jelinek
pavel.jelinek@fzu.cz BP, DP, PhD
Statická a dynamická magnetoelektrická vazba v multiferoikách RNDr. Stanislav Kamba, CSc., FzU AV CR
kamba@fzu.cz BP, DP, PhD
Studium feromagnetické slitiny s tvarovou pamětí Co38Ni33Al29 připravené spékáním elektrickým proudem (metoda SPS) RNDr. Jaromír Kopeček, Ph.D.
Dr. Oleg Heczko
kopecek@fzu.cz
heczko@fzu.cz
BP, DP
Identifikace zdrojů nepřesností při určování mřížkových parametrů pomocí monokrystalové elektronové difrakce RNDr. Lukáš Palatinus, Ph.D.,
Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D.
palat@fzu.cz
jan.drahokoupil@fjfi.cvut.cz
BP
NiTi – slitina s tvarovou pamětí a její aplikace Ing. Luděk Heller, Ph.D.
Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D.
heller@fzu.cz
jan.drahokoupil@fjfi.cvut.cz
BP, DP
Oxidové materiály pro termoelektrické aplikace RNDr. Zdeněk Jirák, CSc.,
Ing. Jiří Hejtmánek, CSc.,
RNDr. Karel Knížek, CSc.
hejtman@fzu.cz
tel.: 22031 8419
BP, DP, PhD
Oxidové materiály vykazující magnetokalorický jev RNDr. Zdeněk Jirák, CSc.,
Ing. Jiří Hejtmánek, CSc.,
RNDr. Karel Knížek, CSc.
hejtman@fzu.cz
tel.: 22031 8419
BP, DP, PhD
Krystalizace biologických makromolekul
pro strukturní studie pomocí rentgenové difrakce
Ing. Jan Dohnálek, Ph.D. dohnalek@imc.cas.cz BP, DP
Parametry difrakčního experimentu na
monokrystalech biologických makromolekul
Ing. Jan Dohnálek, Ph.D., dohnalek@imc.cas.cz BP, DP

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT