Rozvrh KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2020/2021 je publikován zde
Aktuální stav rezervací Seminární místnosti pro prodloužené zkouškové období LS 19/20 je zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2019/2020 je publikován zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

Témata prací AV CR labs

Error message

  • Warning: mkdir(): No such file or directory in _event_css_add() (line 274 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
  • Warning: chmod(): No such file or directory in _event_css_add() (line 275 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
Téma
Zadává
Kontakt
Pozn.
Charakteristika elastických vlastností tenkých filmů pomocí Brillouinovy spektroskopie Ing. Petr Sedlák, Ph.D. petr.sedlak@fjfi.cvut.cz
BP, VU, DP
Numerické modelování mechaniky slitin s tvarovou pamětí Ing. Petr Sedlák, Ph.D. petr.sedlak@fjfi.cvut.cz
BP
Počítačová simulace nanoindentace Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D.
jan.drahokoupil@fjfi.cvut.cz BP, DP
Laserově-ultrazvuková charakterizace metastabilních slitin titanu doc. Ing. Hanuš Seiner, Ph.D. hseiner@it.cas.cz
BP
Širokopásmový opticko-vláknový thuliem dopovaný zdroj zesílené spontánní emise Ing. Jan Aubrecht, Ph.D. aubrecht@ufe.cz
BP, DP
Metal Nanoparticles: Theoretical Models of Surface Plasmons for Quantum Information doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. krat@fzu.cz
tel.: +420 266052524
DP, PhD
Energy Storage při produkci elektřiny doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D. krat@fzu.cz
tel.: +420 266052524
BP, DP
Studium lokálního uspořádání a zabudování emisních center v optických materiálech. Výskyt, struktura a vliv bodových defektů na optické vlastnosti Mgr. Maksym Buryi, Ph.D. buryi@fzu.cz
web.: "https://www.fzu.cz/oddeleni/oddeleni-optickych-materialu/mgr-maksym-bury..."
BP, VU, DP
Počítačové simulace při studiu struktury krystalických pevných látek Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D
jan.drahokoupil@fjfi.cvut.cz BP, DP
Aplikace Rietveldovy metody na fázovou analýzu Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D.
jan.drahokoupil@fjfi.cvut.cz BP, DP
Experimentální metody při studiu materiálů s perovskitovou strukturou Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D
jan.drahokoupil@fjfi.cvut.cz BP, DP
Řešení struktury malých molekul pomocí práškové rentgenové difrakce Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D.
jan.drahokoupil@fjfi.cvut.cz BP, DP
Párová distribuční funkce a rentgenová difrakce Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D.
jan.drahokoupil@fjfi.cvut.cz BP, DP
Nabídka studentských prací (bakalářské, magisterské, doktorské) v Oddělení materiálového inženýrství Ústavu fyziky plasmatu AV ČR v.v.i. Ing. Radek Mušálek, Ph.D., ÚFP AV CR musalek@ipp.cas.cz BP, DP, PhD
Snížení krystalové symetrie vyvolané elektron-fononovou interakcí Ing. Jiří Hlinka, Ph.D., FzU AV CR hlinka@fzu.cz BP
Charakterizace tenkých filmů piezoeletrických krystalů Ing. Jiří Hlinka, Ph.D., FzU AV CR hlinka@fzu.cz BP
Pokročilé atomární manipulace pomocí rastrovacích mikroskopů Dr. Pavel Jelinek
pavel.jelinek@fzu.cz BP, DP, PhD
Studium molekulárních struktur na povrchu pevných látek pomocí rastrovacích mikroskopů Dr. Pavel Jelinek
pavel.jelinek@fzu.cz BP, DP, PhD
Teoretické studium nábojových stavů v nanostrukturách Dr. Pavel Jelinek
pavel.jelinek@fzu.cz BP, DP, PhD
Statická a dynamická magnetoelektrická vazba v multiferoikách RNDr. Stanislav Kamba, CSc., FzU AV CR
kamba@fzu.cz BP, DP, PhD
Studium feromagnetické slitiny s tvarovou pamětí Co38Ni33Al29 připravené spékáním elektrickým proudem (metoda SPS) RNDr. Jaromír Kopeček, Ph.D.
Dr. Oleg Heczko
kopecek@fzu.cz
heczko@fzu.cz
BP, DP
Identifikace zdrojů nepřesností při určování mřížkových parametrů pomocí monokrystalové elektronové difrakce RNDr. Lukáš Palatinus, Ph.D.,
Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D.
palat@fzu.cz
jan.drahokoupil@fjfi.cvut.cz
BP
NiTi – slitina s tvarovou pamětí a její aplikace Ing. Luděk Heller, Ph.D.
Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D.
heller@fzu.cz
jan.drahokoupil@fjfi.cvut.cz
BP, DP
Oxidové materiály pro termoelektrické aplikace RNDr. Zdeněk Jirák, CSc.,
Ing. Jiří Hejtmánek, CSc.,
RNDr. Karel Knížek, CSc.
hejtman@fzu.cz
tel.: 22031 8419
BP, DP, PhD
Oxidové materiály vykazující magnetokalorický jev RNDr. Zdeněk Jirák, CSc.,
Ing. Jiří Hejtmánek, CSc.,
RNDr. Karel Knížek, CSc.
hejtman@fzu.cz
tel.: 22031 8419
BP, DP, PhD
Krystalizace biologických makromolekul
pro strukturní studie pomocí rentgenové difrakce
Ing. Jan Dohnálek, Ph.D. dohnalek@imc.cas.cz BP, DP
Parametry difrakčního experimentu na
monokrystalech biologických makromolekul
Ing. Jan Dohnálek, Ph.D., dohnalek@imc.cas.cz BP, DP

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT