Rozvrh KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2020/2021 je publikován zde
Aktuální stav rezervací Seminární místnosti pro prodloužené zkouškové období LS 19/20 je zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2019/2020 je publikován zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

Spolupracující instituce

Error message

  • Warning: mkdir(): No such file or directory in _event_css_add() (line 274 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
  • Warning: chmod(): No such file or directory in _event_css_add() (line 275 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
Jak v pedagogické, tak i ve vědecké oblasti má katedra IPL kontakty s řadou zahraničních a domácích výzkumných ústavů a vysokoškolských pracovišť. Studenti mají možnost pracovat na diplomových a doktorských pracích zadaných spolupracujícími institucemi, využívat moderní přístrojovou základnu a navazovat spolupráci se zahraničními vysokými školami i výzkumnými ústavy.
Mezi tradiční domácí partnery katedry patří Akademie věd ČR, a to především Fyzikální ústav, Ústav makromolekulární chemie, Ústav fyzikální chemie a Biotechnologický ústav. Dále se jedná o Fakultu strojní ČVUT, Fakultu strojní Technické univerzity v Liberci, Západočeskou univerzitu v Plzni, Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu v Ostravě a Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Ze zahraničních institucí to je např. ILL Grenoble, CERN Ženeva, SÚJV Dubna, TU Berlín, Technologická univerzita v Krakově, Technická univerzita v Gabrovu – Bulharsko, Sofijská státní univerzita – Fyzikální fakulta, Žilinská univerzita v Žilině, Technická univerzita v Košicích, Sankt - Petěrburská státní polytechnická univerzita, Sibiřská státní aerokosmická univerzita v Krasnojarsku a Ústav aplikované fyziky Bulharské akademie věd v Plovdivu.

  • Kompletní seznam všech spolupracujících pracovišť v České republice naleznete zde
  • Kompletní seznam všech zahraničních pracovišť, s nimiž KIPL spolupracuje naleznete zde

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT