Rozvrh hodin KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2017/2018 je publikován zde

Seminář FPL

Aktuální program pro zimní semestr 2017/2018 je publikován zde

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

Úspěchy studentů KIPLu na konferenci Struktura 2017!

V rámci kolokvia Krystalografické společnosti Struktura 2017, které proběhlo v Telči od 19. do 22. 6. 2017, se konala již tradiční 12. studentská přehlídka prací z oblasti krystalografie a strukturní analýzy. Z celkového počtu 19 účastníků bylo 7 studentů z naši katedry, čímž se KIPL stála jednoznačně „hegemonem“ soutěže!
Soutěž probíhala ve dvou sekcích. V kategorii "Fyzika a materiály" zvítězil Ing. Petr Veřtát , který se stal i celkovým vítězem. Bc. Martinovi Malému se podařilo získat druhé místo v kategorii "Biokrystalografie a chemická krystalografie". Na prvním místě v této kategorii se umístila Ing. Leona Švecová .

GRATULUJEME!:)