Rozvrh hodin KIPL

Rozvrh hodin pro letní semestr 2016/2017 je publikován zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2016/2017 naleznete zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

Úspěch v Ceně Siemens za rok 2016

Mgr. Neda Neyková, Ph.D., získala ocenění za svou disertační práci, kterou obhájila pod vedením prof. Ing. Zdeňka Bryknara, CSc., na KIPL FJFI.
Ing. Petr Sedlák, Ph.D., byl členem oceněného výzkumého týmu vedeného RNDr. Petrem Šittnerem, CSc. z FzÚ AV ČR.
Blahopřejeme! :)

SGS ČVUT