Rozvrh KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2020/2021 je publikován zde
Aktuální stav rezervací Seminární místnosti pro prodloužené zkouškové období LS 19/20 je zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2019/2020 je publikován zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

Charakteristika katedry

Error message

  • Warning: mkdir(): No such file or directory in _event_css_add() (line 274 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
  • Warning: chmod(): No such file or directory in _event_css_add() (line 275 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
molekula
pole_figure
structure
hcp

Katedra inženýrství pevných látek (IPL) vychovává specialisty v oboru inženrství pevných látek (IPL). Studium kombinuje teoretický matematicko-fyzikální základ s experimentálně či inženýrsky zaměřenými předměty. Matematická témata zahrnují především metody matematické analýzy, algebry, numerické matematiky a statistiky. Ve fyzikální části studia se posluchači nejdříve seznámí se základními poznatky klasické fyziky, na které poté navazují předměty podávající přehled nejdůležitějších poznatků moderní teoretické i experimentální fyziky kondenzovaných látek a dalších úzce souvisejících oborů (aplikované optiky, jaderné fyziky, či elektroniky).

Bakalářské studium zaměření IPL poskytuje absolventům základní kvalifikaci pro práci ve výzkumných, vývojových a inovačních týmech zabývajících se strukturními, elektrickými, magnetickými a optickými vlastnostmi pevných látek a jejich experimentální charakterizací.

V průběhu magisterského studia zaměření IPL je tento základ prohlubován o poznatky kvantové teorie pevných látek a současně rozšiřován o fyzikální popis další jevů a fyzikální systémů: supravodiče a jejich teorii, fyziku nízkých teplot, fyziku dielektrik a polovodičů, fyziku povrchů a tenkých vrstev, základy popisu a analýzy polymerních materiálů, biologických struktur či smart materiálů. Pozornost je věnována také inženýrským aplikacím, například technologii a analýze polovodičů, vývoji optických vláknových senzorů a speciálních fotonických materiálů, aplikacím dielektrických krystalů, využití speciálních difrakčních technik v oblasti testování materiálů, konstrukci elektronických řídících systémů, aplikaci počítačových metod v oblasti zpracování experimentálních dat, ve využívání databází poskytujících informace o materiálovém výzkumu, v oblasti řízení experimentů či v oboru matematického modelování struktur, vlastností, fyzikálních jevů a technologických procesů. Absolvent magisterského studijního programu IPL disponuje všemi předpoklady pro uplatnění v současném akademickém i firemním materiálovém výzkumu a vývoji, či ve firmách zabývajících se produkcí high-tech výrobků s vysokou přidanou hodnotou.

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT