Rozvrh KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2020/2021 je publikován zde
Aktuální stav rezervací Seminární místnosti pro prodloužené zkouškové období LS 19/20 je zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2019/2020 je publikován zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

6. Studentská vědecká konference fyziky pevných látek

Error message

  • Warning: mkdir(): No such file or directory in _event_css_add() (line 274 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
  • Warning: chmod(): No such file or directory in _event_css_add() (line 275 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
Ve dnech 27.6.2016 až 1.7.2016 se pod záštitou Katedry inženýrství pevných látek FJFI za laskavé grantové podpory ze strany SGS ČVUT v Praze uskutečnila 6. Studentská vědecká konference fyziky pevných látek (6th Student Scientific Conference on Solid State Physics, SSCSSP-6).

Fyzika pevných látek (FPL) je základním přírodovědným oborem zaměřeným na pochopení souvislostí mezi strukturou kondenzovaných látek (charakterizovanou obecně na řadě rozměrových úrovních) a jejími vlastnostmi. Principy FPL a jejich technické využití tvoří základ bakalářského a magisterského studijního oboru Inženýrství pevných látek a jeden z pilířů doktorského studijního oboru Fyzikální inženýrství na FJFI ČVUT v Praze.

K hlavním směrům současné FPL patří zejména experimentální studium vnitřního uspořádání kondenzovaných látek (od krystalických přes makromolekulární a biologické až po mesomorfní a amorfní), spektroskopická a optická charakterizace fyzikálních a chemických vlastností kondenzovaných látek a složitějších funkčních super-struktur či výzkum funkčních multi-ferroických a strukturně modifikovaných materiálů. Poznatky FPL se významně uplatňují v mezioborovém výzkumu označovaném souhrnně jako materiálové inženýrství. Důležitým nástrojem současného vývoje nových materiálů a souvisejících technologií jsou počítačové simulace struktury a vlastností kondenzovaných látek umožňující rychlou a dostupnou realizaci rozsáhlých vývojových a analytických studií.

Cílem konference bylo poskytnout studentům možnost prezentovat své příspěvky v širším, otevřeném fóru, dále rozvíjet schopnosti odborné komunikace, rozšířit odborný rozhled o témata prezentovaná ostatními účastníky konference, tříbit své názory v neformálních diskuzích a navázat řadu nových profesionálních vztahů.

Předpokládaný program navrhované studentské vědecké konference (navazující na pět předchozích úspěšných ročníků) zahrnoval příspěvky dotýkající se výše uvedených aktuálních témat.

Přednesené příspěvky v rozsahu 4-6 stran (rozšířená abstrakta) byly, podobně jako v letech předešlých, publikovány v indexovaném sborníku konference.


Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT