Rozvrh KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2020/2021 je publikován zde
Aktuální stav rezervací Seminární místnosti pro prodloužené zkouškové období LS 19/20 je zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2019/2020 je publikován zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

Třetí studentská vědecká konference fyziky pevných látek

Error message

  • Warning: mkdir(): No such file or directory in _event_css_add() (line 274 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
  • Warning: chmod(): No such file or directory in _event_css_add() (line 275 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
Ve dnech 28.6.2013 až 2.7.2013 se pod záštitou Katedry inženýrství pevných látek FJFI za laskavé grantové podpory ze strany SGS ČVUT v Praze uskuteční Třetí studentská vědecká konference fyziky pevných látek (3rd Student Scientific Conference on Solid State Physics, SSCSSP-3).

Fyzika pevných látek (FPL) je základním přírodovědným oborem zaměřeným na pochopení souvislostí mezi strukturou kondenzované látky (charakterizovanou obecně na mnoha rozměrových úrovních) a jejími vlastnostmi. Výklad principů FPL tvoří základ magisterského studijního oboru Inženýrství pevných látek a doktorského studijního oboru Fyzikální inženýrství na FJFI ČVUT v Praze. Poznatky FPL poskytují vědomostní základnu rozvoje široké škály technických aplikací. K hlavním, dynamicky se rozvíjejícím oborům FPL patří zejména analýza vnitřního uspořádání kondenzovaných látek pomocí rozmanitých difrakčních metod, spektroskopická a optická charakterizace fyzikálních a chemických vlastností kondenzovaných látek a složitějších funkčních super-struktur či aplikace spojené s využitím specifických polovodičových materiálů. Poznatky FPL se významně uplatňují v mezioborovém výzkumu označovaném souhrnně jako materiálové inženýrství. Konečně, důležitým současným nástrojem při vývoji moderních technologií a materiálů jsou počítačové simulace struktury a vlastností kondenzovaných látek umožňující rychlou a dostupnou realizaci rozsáhlých studií věnovaných praktické aplikaci teoretických modelů FPL a jejich verifikaci založené na porovnání simulovaných dat s výsledky reálných experimentů.

Navržený program studentské vědecké konference (navazující na dva předchozí velmi úspěšné ročníky) je zaměřen na příspěvky dotýkající se výše uvedených aktuálních témat. Cílem konference je poskytnout studentům možnost prezentovat své příspěvky na širším odborném fóru, rozvíjet schopnosti vědecké komunikace, rozšířit svůj odborný rozhled o témata prezentovaná ostatními účastníky konference, tříbit své názory v neformálních diskuzích a navázat řadu nových profesionálních vztahů.

Přednesené příspěvky v rozsahu 6-8 stran budou, podobně jako v letech předšlých, publikovány v indexovaném sborníku konference.

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT