Rozvrh KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2020/2021 je publikován zde
Aktuální stav rezervací Seminární místnosti pro prodloužené zkouškové období LS 19/20 je zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2019/2020 je publikován zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

Druhá studentská vědecká konference fyziky pevných látek

Error message

  • Warning: mkdir(): No such file or directory in _event_css_add() (line 274 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
  • Warning: chmod(): No such file or directory in _event_css_add() (line 275 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
Ve dnech 29.6.2012 až 3.7.2012 se pod záštitou Katedry inženýrství pevných látek FJFI za laskavé grantové podpory ze strany SGS ČVUT v Praze uskuteční Druhá studentská vědecká konference fyziky pevných látek (2nd Student Scientific Conference on Solid State Physics, SSCSSP-2).

Fyzika pevných látek (FPL) je základním přírodovědným oborem zaměřeným na pochopení souvislostí mezi strukturou kondenzovaných látek (charakterizovanou obecně na mnoha rozměrových úrovních) a jejich vlastnostmi a tvoří významnou složku magisterského a doktorského studijního oboru Fyzikální inženýrství na FJFI ČVUT v Praze. Poznatky získané v rámci FPL vytváří vědomostní základnu pro rozvoj velmi mnoha současných technických aplikací. K hlavním, dynamicky se rozvíjejícím oborům FPL patří zejména analýza vnitřního uspořádání kondenzovaných látek pomocí rozmanitých difrakčních metod, spektroskopická a optická charakterizace fyzikálních a chemických vlastností kondenzovaných látek a složitějších funkčních super-struktur či aplikace spojené s využitím specifických polovodičových materiálů. Poznatky FPL se významně uplatňují v mezioborovém výzkumu označovaném souhrnně jako materiálové inženýrství. Konečně, důležitým současným nástrojem při vývoji moderních technologií jsou počítačové simulace struktury a vlastností kondenzovaných látek umožňující rychlou a dostupnou realizaci rozsáhlých studií věnovaných praktické aplikaci teoretických modelů FPL a jejich verifikaci založené na porovnání simulovaných dat s výsledky reálných experimentů.

Navržený program studentské vědecké konference (navazující na loňskou úspěšnou premiéru)je zaměřen na příspěvky dotýkající se výše uvedených aktuálních témat. Cílem konference je poskytnout studentům možnost prezentovat své příspěvky na širším fóru, rozvíjet schopnosti verbální vědecké komunikace a rozšířit svůj odborný rozhled o témata prezentovaná ostatními účastníky konference v jejich příspěvcích a probíraná v neformálních diskuzích.

Přednesené příspěvky v rozsahu 6-8 stran byly, podobně jako v předešlém roce, publikovány ve sborníku konference.

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT