Rozvrh KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2020/2021 je publikován zde
Aktuální stav rezervací Seminární místnosti pro prodloužené zkouškové období LS 19/20 je zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2019/2020 je publikován zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

První studentská vědecká konference fyziky pevných látek

Error message

  • Warning: mkdir(): No such file or directory in _event_css_add() (line 274 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
  • Warning: chmod(): No such file or directory in _event_css_add() (line 275 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
Ve dnech 30.6.2011 až 3.7.2011 se pod záštitou Katedry inženýrství pevných látek FJFI za laskavé grantové podpory ze strany SGS ČVUT v Praze uskutečnila První studentská vědecká konference fyziky pevných látek (1st Student Scientific Conference on Solid State Physics, SSCSSP-1).

Fyzika pevných látek (FPL), jako součást fyzikálního inženýrství, je základním pilířem mnoha přírodovědných oborů, který umožňuje proniknout k pochopení souvislostí mezi mikrostrukturou materiálů a jejich vlastnostmi a, ve svém důsledku, vytváří základnu pro rozvoj mnoha technických aplikací. K hlavním, dynamicky se rozvíjejícím oborům FPL patří zejména analýza vnitřního uspořádání kondenzovaných látek pomocí rozmanitých difrakčních metod, spektroskopická a optická charakterizace fyzikálních a chemických vlastností kondenzovaných látek a složitějších funkčních super-struktur či aplikace spojené s využitím specifických polovodičových materiálů. Konečně, důležitým nástrojem při vývoji moderních technologií, jehož význam a využití v současnosti nabývá na významu, jsou počítačové simulace kondenzovaných látek, které umožňují propojení teoretických znalostí s výsledky experimentů.

Program konference byl zaměřen na příspěvky dotýkající se výše uvedených aktuálních témat. Cílem konference bylo poskytnout studentům možnost prezentovat své výsledky na širším fóru, rozvíjet své schopnosti verbální vědecké komunikace a rozšířit svůj odborný rozhled o témata prezentovaná ostatními účastníky v neformálních a spontánních diskusích.

Úspěšný průběh prvního ročníku Studentské vědecké konference fyziky pevných látek nasadil vysokou laťku pro všechny ročníky následující. I v dalších letech bychom rádi zachovali tvůrčí a konstruktivní atmosféru tohoto setkání. Tento text nechť je pozvánkou pro všechny studující, jejichž výzkumná práce se dotýká fyziky pevných látek: přijďte na přelomu června a července 2012 prezentovat své výsledky na SSCSSP-2 na Tetřeví boudy!

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT