Rozvrh KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2020/2021 je publikován zde
Aktuální stav rezervací Seminární místnosti pro prodloužené zkouškové období LS 19/20 je zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2019/2020 je publikován zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

11TPL2 Teorie pevných látek 2

Error message

  • Warning: mkdir(): No such file or directory in _event_css_add() (line 274 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
  • Warning: chmod(): No such file or directory in _event_css_add() (line 275 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
Název předmětu:
Teorie pevných látek 2
Kód předmětu:
11TPL2
Počet kreditů:
3
Typ předmětu:
Povinný
Ročník studia:
1 Mgr
Způsob ukončení:
zk
Semestr:
letní
Vyučující:
Štefan Zajac, Petr Sedlák
Anotace:
Elektrické, magnetické a tepelné vlastnosti vodivostních elektronů v pevných látkách, Boltzmannova kinetická rovnice, základní transportní jevy, optické vlastnosti pevných látek.
Sylabus:
1.  Elektrické, magnetické a tepelné vlastnosti souboru vodivostních elektronů pevných látek ve statistické rovnováze. 
2. Dynamika vodivostních elektronů ve vnějších polích.
3. De Haasův - van Alphenův jev.
4. Cyklotronová rezonance.
5. Nerovnovážná rozdělovací funkce vodivostních elektronů v pevných látkách.
6. Boltzmannova kinetická rovnice.
7. Rozptyl vodivostních elektronů na vibrující krystalické mřížce a na jejich poruchách.
8. Relaxační doba vodivostních elektronů v kovech a v polovodičích.
9. Základní transportní jevy v pevných látkách.
10. Disperze a absorpce elektromagnetického záření v pevných látkách. 
11. Vnitropásové a mezipásové optické přechody v pevných látkách.
Vstupní podmínky:
Kvantová mechanika soustav částic
Literatura:
Povinná:
1.  Anselm A.I.: Úvod do teorie polovodičů, Academia Praha 1967, Nauka  Moskva 1978,
2. Harrison W.A. : Solid State Theory, McGraw Hill, New York 1970  
Doporučená:
Celý J. : Kvazičástice v pevných látkách, VUTIUM Brno  2004,
Ashcroft N.W., Mermin N.D. : Solid State Physics, Holt, Rinehart and Winston, New York 1976.

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT