Rozvrh KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2020/2021 je publikován zde
Aktuální stav rezervací Seminární místnosti pro prodloužené zkouškové období LS 19/20 je zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2019/2020 je publikován zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

11SMAM Smart materiály a jejich využití

Error message

  • Warning: mkdir(): No such file or directory in _event_css_add() (line 274 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
  • Warning: chmod(): No such file or directory in _event_css_add() (line 275 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
Název předmětu:
Smart materiály a jejich využití
Kód předmětu:
11SMAM
Počet kreditů:
2
Typ předmětu:
Volitelný
Ročník studia:
2 Mgr
Způsob ukončení:
zk
Semestr:
zimní
Vyučující:
Petr Sedlák,
Zdeněk Potůček
Anotace:
Smart materiály mají jednu nebo více vlastností jako tvar, vodivost nebo barva, které mohou být výrazně a vratně měněny změnami vnějších podmínek. Tyto vlastnosti reagující na vnější podněty (teplo, mechanické napětí, elektrické pole, světlo) určují způsob využití daného typu smart materiálů. Pasivní a aktivní tlumení vibrací, airbagová čidla, akustické měniče, přesná polohovací zařízení, miniaturní ultrazvukové motorky, cévní stenty, umělá svalová vlákna, obroučky brýlí, antény mobilních telefonů, světlocitlivá skla nebo fotochromní a termochromní tkaniny mohou sloužit jako několik příkladů stále se rozšiřujícího spektra jejich aplikací. Přednášky jsou zaměřeny na fyzikální vlastnosti, metody studia a možnosti využití materiálů měnících barvu, materiálů vyzařujících světlo, piezoelektrických materiálů, vodivých polymerů, dielektrických elastomerů, feroelektrických materiálů a materiálů s tvarovou pamětí. Pozornost je věnována také vlivu fázových přechodů na fyzikální vlastnosti uvažovaných materiálů a jejich numerickým simulacím.
Sylabus:
1. Tepelné, elektrické, mechanické a optické vlastnosti pevných látek, symetrie krystalů, tenzorový popis fyzikálních vlastností.
2. Vliv fázových přechodů 1. a 2. druhu na fyzikální vlastnosti pevných látek.
3. Materiály měnící barvu – fotochromní, termochromní a elektrochromní jev.
4. Materiály vyzařující světlo – fluorescence, fosforescence, elektroluminiscenční displaye.
5. Piezoelektrické materiály pro měniče, snímače a systémy pohon/čidlo jako přesná polohovací zařízení, miniaturní ultrazvukové motorky, adaptivní mechanické tlumiče.
6. Vodivé polymery a dielektrické elastomery pro umělé svaly.
7. Feroelektrické materiály, feroelektrické a optické paměti.
8. Jev tvarové paměti, slitiny s tvarovou pamětí, třídy martenzitických transformací, mikrostruktura martenzitických fází, pseudoelasticita a pseudoplasticita.
9. Významné materiály s tvarovou pamětí - slitiny Ni-Ti, CuZnAl, CuAlNi.
10. Numerické simulace chování slitin s tvarovou pamětí. 11. Metody pozorování martenzitických fázových transformací.
12. Použití slitin s tvarovou pamětí – zařízení pro pasivní a aktivní tlumení vibrací, adaptivní kompositní systémy, biomedicínské aplikace, chirurgické nástroje, aplikace v kosmonautice a letectví, umělá svalová vlákna, termostaty.
Vstupní podmínky:
Základní znalosti ze struktury pevných látek, teorie pevných latek, fyziky dielektrik a optických vlastností pevných látek.
Literatura:
Povinná:
Encyclopedia of Smart Materials, Ed.: M. Schwartz, John Wiley&Sons, New York, 2002.
Shape Memory Materials, Eds.: K. Otsuka, C. M. Wayman, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.
Doporučená:
Zhong-lin Wang, Z. C. Kang: Functional and Smart Materials: Structural Evolution and Structure Analysis, Plenum Press, New York, 1998.
Jasprit Singh: Smart Electronic Materials: Fundamentals and Applications, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT