Rozvrh KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2020/2021 je publikován zde
Aktuální stav rezervací Seminární místnosti pro prodloužené zkouškové období LS 19/20 je zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2019/2020 je publikován zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

11SFBM - Struktura a funkce biologických molekul

Error message

  • Warning: mkdir(): No such file or directory in _event_css_add() (line 274 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
  • Warning: chmod(): No such file or directory in _event_css_add() (line 275 of /opt/drupal7/sites/all/modules/event_calendar/event_calendar_colors/event_calendar_colors.module).
Název předmětu:
Struktura a funkce biologických molekul
Kód předmětu:
11SFBM
Počet kreditů:
3
Typ předmětu:
Volitelný
Ročník studia:
3 Bc
Způsob ukončení:
z, zk
Semestr:
zimní
Vyučující:
Kolenko
Anotace:
Přednáškový cyklus je zaměřen na typy vazeb, chemické složení, strukturu a funkci biologických makromolekul včetně intra- a intermolekulárních interakcí. První část cyklu je věnována obecnému úvodu do struktur bílkovin a nukleových kyselin. Ve druhé části je rozebírán vliv struktury na konkrétní typy makromolekul (enzymy, membránové bílkoviny, interakce nukleových kyselin s bílkovinami) a makromolekulárních komplexů. Náplní cvičení je analýza makromolekul a jejich komplexů pomocí nejnovějších vizualizačních programů (náplň cvičení v počítačové učebně).
Sylabus:
1.Úvod do chemie biologických molekul.
2.Struktura a funkce bílkovin.
3.Struktura a vlastnosti nukleových kyselin.
4.Fyzikální techniky studia struktury a funkce biomolekul.
5.Základy enzymologie.
6.Membránové bílkoviny, viry a virové bílkoviny.
7.Strukturní rozbor základních imunitních procesů.
8.Buňka a role makromolekul.
Literatura
Povinná literatura: C.Branden, J.Tooze: Introduction to Protein Structure. Garland Publishing Inc, New York, USA, 1999. Doporučená literatura: A.Liljas, L. Liljas, J. Piskur, G. Lindblom, P. Nissen, M. Kjeldgaard. Textbook of Structural Biology. World Scientific Publishing Co., Singapore, 2009. Z.Vodrážka, P. Rauch, J. Káš. Enzymologie. Vysoká škola chemicko-technologická, 1998. B.Alberts, D. Bray, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter. Základy buněčné biologie. Espero Publishing, s.r.o. Ústí nad Labem, 2005.

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT