Rozvrh KIPL

Rozvrh hodin pro zimní semestr 2020/2021 je publikován zde
Aktuální stav rezervací Seminární místnosti pro prodloužené zkouškové období LS 19/20 je zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2019/2020 je publikován zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU

You are here

11APLG Aplikace teorie grup ve fyzice pevných látek

Název předmětu:
Aplikace teorie grup ve fyzice pevných látek
Kód předmětu:
11APLG
Počet kreditů:
2
Typ předmětu:
Volitelný
Ročník studia:
3 Bc
Způsob ukončení:
zk
Semestr:
zimní
Vyučující:
Zdeněk Potůček
Anotace:
Uvážení symetrie soustavy atomů umožňuje bez provedení jakýchkoli kvantitativních výpočtů jednoznačně a přesně určit jaké energetické stavy tato soustava má a jaké interakce a přechody mohou mezi těmito stavy nastat. Proto hlavním cílem tohoto předmětu je popsat metody, které umožňují získat informace o vlastnostech daného objektu, jež může poskytnout samotná jeho symetrie. Využití těchto metod je ilustrováno na příkladu molekulových orbitalů, vnitřních orbitalů atomů nacházejících se v krystalovém poli, normálních módů kmitů molekul a výběrových pravidel pro optické absorpční přechody.
Sylabus:
1. Definice a teorémy teorie grup.
2. Symetrie molekul.
3. Bodové grupy symetrie, třídy operací symetrie.
4. Transformace tenzorů.
5. Reprezentace grup redukovatelné a neredukovatelné reprezentace, vlastnosti neredukovatelných reprezentací, rozklad redukovatelných reprezentací.
6. Tabulky charakterů.
7. Vlnové funkce jako báze pro ireducibilní reprezentace. 8. Direktní součin, využití k nalezení nenulových maticových prvků.
9. Teorie molekulových orbitalů - transformační vlastnosti atomových orbitalů, úplný a neúplný projekční operátor, molekulové orbitaly pro σ a π vazbu.
10. Teorie ligandového pole, štěpení termů volných atomů a iontů v krystalovém poli.
11. Sestavení diagramu energetických hladin iontů v krystalovém poli, metoda snížení symetrie.
12. Výběrová pravidla a polarizace optických přechodů.
Literatura:
Povinná:
F. A. Cotton: Chemical applications of group theory, John Willey & Sons, New York, 1990.
Volitelná:
J. Fišer: Úvod do molekulové symetrie, SNTL, Praha, 1980. M. S. Dresselhaus, G. Dresselhaus, A. Jorio: Group theory: application to the physics of condensed matter, Springer, Berlin, 2008.

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT