Rozvrh KIPL

Rozvrh hodin pro letní semestr 2019/2020 je publikován zde
Aktuální stav rezervací Seminární místnosti pro prodloužené zkouškové období LS 19/20 je zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2019/2020 je publikován zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU
VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH KIPLu

Katedra inženýrství pevných látek (IPL) vychovává specialisty v oboru Inženýrství pevných látek. Studium kombinuje teoretický matematicko-fyzikální základ s experimentálně či inženýrsky zaměřenými předměty. Matematická témata zahrnují především metody matematické analýzy, algebry, numerické matematiky a statistiky. Ve fyzikální části studia se posluchači nejdříve seznámí se základními poznatky klasické fyziky, na které poté navazují předměty podávající přehled nejdůležitějších poznatků moderní teoretické i experimentální fyziky kondenzovaných látek a dalších úzce souvisejících oborů (aplikované optiky, jaderné fyziky, či elektroniky).

Rezervace Seminární místnosti T386 pro konání zkoušek oboru IPL

Pro konání zkoušek v LS akademického roku 2019/2020 bude připravena Seminární místnosti KIPL T386. Rezervace prosím provádějte v souladu se zaslanými instrukcemi. Aktuální stav rezervací je k nahlédnutí pod odkazem v levém panelu a bude průběžně doplňován.
LK

Pokračující přerušení kontaktní výuky

V souladu s prodloužením mimořádného stavu v ČR je bezkontaktní mod výuky prodloužen (zatím) do 30. dubna 2020
viz web fakulty: https://www.fjfi.cvut.cz/cz/26-cz/aktuality/7366-preruseni-vyuky-na-cvut...
a doplněk k rozhodnutí rektora: https://www.fjfi.cvut.cz/files/Propagace/Aktuality/2020-03/20200409-doda...
LK

Prerušení naší výuky od 10. do 22. března 2020

Bližší informace související s přerušením výuky naleznete v dopisu pana rektora studentům:
https://aktualne.cvut.cz/aktuality/20200310-dopis-studentum-cvut-v-souvi...
LK.

Rozprava a SDZ posluchačů doktorského studia oboru Fyzikální inženýrství, specializace IPL

Rozprava a SDZ posluchačů doktorského studia oboru Fyzikální inženýrství, specializace IPL se bude konat v pátek 28. února a v pátek 13. března 2020 v Seminární místnosti Katedry inženýrství pevných látek T386.
Program jednání:
28.2.2020, Rozpravy
9:00 .. Ing. Juraj Sládek
11:00 .. Ing. Jiří Beránek

13.3.2020, Rozprava, SDZ Oprava: odloženo, termín bude upřesněn
9:00 .. Ing. František Hájek

Rozprava doktorského studia oboru Fyzikální inženýrství, specializace IPL

Rozprava ke Studii o tématu disertační práce posluchače doktorského studia oboru Fyzikální inženýrství, specializace IPL, Ing. Michala Rameše se bude konat v pondělí 30. září 2019 v 16 hodin v Seminární místnosti Katedry inženýrství pevných látek T386.

Přání do nového akademického roku 2019/2020

V pondělí 23. září, v první podzimní den, zahajuje výuka v zimním semestru nového akademckého roku.
Rád bych všem vyučujícím a studentům našeho oboru Inženýrství pevných látek popřál hodně úspěchů:
v prvém případě pedagogických, v druhém studijních! :)

Ladislav Kalvoda
vedoucí KIPL FJFI ČVUT v Praze

Rozprava a Státní doktorská zkouška studentů oboru Fyzikální inženýrství, specializace Inženýrství pevných látek

Rozprava a SDZ posluchačů doktorského studia oboru Fyzikální inženýrství, specializace IPL se bude konat v pátek 20. září 2019 v Seminární místnosti Katedry inženýrství pevných látek T386.
Program jednání:
9:00 .. Ing. Aleš Cahlík (Rozprava a SDZ)
11:00 .. Ing. Martin Malý (Rozprava a SDZ)
13:00 .. Ing. Zuzana Dočekalová (Rozprava)

Obhajoba Výzkumného úkolu studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia oboru IPL

Obhajoba VÚ posluchačů 1. ročníku navazujícího magisterského studia oboru IPL se bude konat ve čtvrtek 19. září 2019 v Seminární místnosti Katedry inženýrství pevných látek T386.
Program jednání:
10:00 .. Bc. Pavla Bérešová
11:00 .. Bc. Miroslav Lebeda
12:00 .. Bc. Jakub Luštinec

Obhajoby bakalářských prací a Státní závěrečné zkoušky studentů bakalářského studia oboru IPL

Obhajoby BP a SZZ studentů bakalářského studia oboru IPL se budou konat ve dnech 10. a 11. září 2019.

Program 10.9.2019:

  • 9:30 - Aleš Kravic
  • 11:30 - Štěpán Nekvinda
  • 14:00 - Lucie Barborková

Program 11.9.2019:

  • 9:30 - Zuzana Soudná
  • 11:30 - Viktorie Navarová
  • 14:00 - Jiří Chmel

Mimořádný úspěch studentů na konferenci Struktura 2019

Doktorandi naší katedry Petr Veřtát a Martin Malý uspěli na studentské přehlídce konané při konferenci Struktura 2019 ve Žďáru nad Sázavou, kterou pořádala Česká a Slovenská krystalografická společnost. Oba zvítězili ve svých kategoriích, které byly Fyzika a materiály (Petr) a Biokrystalografie a chemická krystalografie (Martin). Petrovi Veřtátovi se dokonce podařilo jako jedinému zopakovat úspěch z minulé akce!

Oběma výhercům gratulujeme!!!

Pages

Subscribe to KATEDRA INŽENÝRSTVÍ PEVNÝCH LÁTEK RSS

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT