Rozvrh hodin KIPL

Rozvrh hodin pro letní semestr 2019/2020 je publikován zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2019/2020 je publikován zde. Program je ve výstavbě.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU
VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH KIPLu

Katedra inženýrství pevných látek (IPL) vychovává specialisty v oboru Inženýrství pevných látek. Studium kombinuje teoretický matematicko-fyzikální základ s experimentálně či inženýrsky zaměřenými předměty. Matematická témata zahrnují především metody matematické analýzy, algebry, numerické matematiky a statistiky. Ve fyzikální části studia se posluchači nejdříve seznámí se základními poznatky klasické fyziky, na které poté navazují předměty podávající přehled nejdůležitějších poznatků moderní teoretické i experimentální fyziky kondenzovaných látek a dalších úzce souvisejících oborů (aplikované optiky, jaderné fyziky, či elektroniky).

Rozprava a SDZ posluchačů doktorského studia oboru Fyzikální inženýrství, specializace IPL

Rozprava a SDZ posluchačů doktorského studia oboru Fyzikální inženýrství, specializace IPL se bude konat v pátek 28. února a v pátek 13. března 2020 v Seminární místnosti Katedry inženýrství pevných látek T386.
Program jednání:
28.2.2020
9:00 .. Ing. Jiří Beránek
11:00 .. Ing. Juraj Sládek
13.3.2020
9:00 .. Ing. František Hájek

Rozprava doktorského studia oboru Fyzikální inženýrství, specializace IPL

Rozprava ke Studii o tématu disertační práce posluchače doktorského studia oboru Fyzikální inženýrství, specializace IPL, Ing. Michala Rameše se bude konat v pondělí 30. září 2019 v 16 hodin v Seminární místnosti Katedry inženýrství pevných látek T386.

Přání do nového akademického roku 2019/2020

V pondělí 23. září, v první podzimní den, zahajuje výuka v zimním semestru nového akademckého roku.
Rád bych všem vyučujícím a studentům našeho oboru Inženýrství pevných látek popřál hodně úspěchů:
v prvém případě pedagogických, v druhém studijních! :)

Ladislav Kalvoda
vedoucí KIPL FJFI ČVUT v Praze

Rozprava a Státní doktorská zkouška studentů oboru Fyzikální inženýrství, specializace Inženýrství pevných látek

Rozprava a SDZ posluchačů doktorského studia oboru Fyzikální inženýrství, specializace IPL se bude konat v pátek 20. září 2019 v Seminární místnosti Katedry inženýrství pevných látek T386.
Program jednání:
9:00 .. Ing. Aleš Cahlík (Rozprava a SDZ)
11:00 .. Ing. Martin Malý (Rozprava a SDZ)
13:00 .. Ing. Zuzana Dočekalová (Rozprava)

Obhajoba Výzkumného úkolu studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia oboru IPL

Obhajoba VÚ posluchačů 1. ročníku navazujícího magisterského studia oboru IPL se bude konat ve čtvrtek 19. září 2019 v Seminární místnosti Katedry inženýrství pevných látek T386.
Program jednání:
10:00 .. Bc. Pavla Bérešová
11:00 .. Bc. Miroslav Lebeda
12:00 .. Bc. Jakub Luštinec

Obhajoby bakalářských prací a Státní závěrečné zkoušky studentů bakalářského studia oboru IPL

Obhajoby BP a SZZ studentů bakalářského studia oboru IPL se budou konat ve dnech 10. a 11. září 2019.

Program 10.9.2019:

  • 9:30 - Aleš Kravic
  • 11:30 - Štěpán Nekvinda
  • 14:00 - Lucie Barborková

Program 11.9.2019:

  • 9:30 - Zuzana Soudná
  • 11:30 - Viktorie Navarová
  • 14:00 - Jiří Chmel

Mimořádný úspěch studentů na konferenci Struktura 2019

Doktorandi naší katedry Petr Veřtát a Martin Malý uspěli na studentské přehlídce konané při konferenci Struktura 2019 ve Žďáru nad Sázavou, kterou pořádala Česká a Slovenská krystalografická společnost. Oba zvítězili ve svých kategoriích, které byly Fyzika a materiály (Petr) a Biokrystalografie a chemická krystalografie (Martin). Petrovi Veřtátovi se dokonce podařilo jako jedinému zopakovat úspěch z minulé akce!

Oběma výhercům gratulujeme!!!

Obhajoby diplomových prací a Státní závěrečné zkoušky studentů navazujícího magisterského studia oboru IPL

Veřejná obhajoba DP a SZZ studentů NMS oboru IPL se koná ve dnech 13. a 14. 6. 2019.
Program jednání:
Čtvrtek 13.6.:
10.00 ... Bc. Lucie Celbová
12.00 ... Bc. Magdalena Lajčinová
14.30 ... Bc. Adela Nováková
Pátek 14.6.:
10.00 ... Bc. Kristýna Zoubková
12.00 ... Bc. Aleš Vlk
14.39 ... Bc. Dalibor Repček
Složení komise:
předseda: prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc.
místopředseda: doc. Ing. Štefan Zajac, CSc.
členové: prof. Ing. Stanislav Vratislav, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Bryknar, CSc.

Přednáška semináře KIPL - HERCULES European School - Ing. Martin Malý

Kurz HERCULES (Higher European Research Course for Users of Large Experimental Systems) je tradiční pětitýdenní škola pro vzdělávání mladých vědeckých pracovníků z celého světa v oblasti synchrotronového a neutronového záření. Měl jsem tu možnost tento kurz absolvovat a navštívit tak spoustu špičkových vědeckých center (ESRF a ILL v Grenoblu, DESY a European XFEL v Hamburku a Elettra/FERMI v Terstu). V krátké přednášce bych se rád podělil o své postřehy z tohoto kurzu a také představil možnosti, jak se na podobné kurzy a školy přihlašovat.

Cyklus přednášek dr. O. Stráníka - program Kvantové technologie

Vážení kolegové, dovoluji si vás pozvat na přednáškový cyklus našeho absolventa dr. Ondřeje Stráníka z Leibnitz Institute of Photonics Jena, SRN, věnovaný rozmanitým tématům z oblasti současné (nano)plasmoniky. Pozvánka s organizačními údaji je v příloze. Srdečně zdravím, Ladislav Kalvoda

Pages

Subscribe to KATEDRA INŽENÝRSTVÍ PEVNÝCH LÁTEK RSS

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT