Rozvrh hodin KIPL

Rozvrh hodin pro letní semestr 2018/2019 je publikován zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2018/2019 je publikován zde. Program je ve výstavbě.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU
VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH KIPLu

Katedra inženýrství pevných látek (IPL) vychovává specialisty v oboru Inženýrství pevných látek. Studium kombinuje teoretický matematicko-fyzikální základ s experimentálně či inženýrsky zaměřenými předměty. Matematická témata zahrnují především metody matematické analýzy, algebry, numerické matematiky a statistiky. Ve fyzikální části studia se posluchači nejdříve seznámí se základními poznatky klasické fyziky, na které poté navazují předměty podávající přehled nejdůležitějších poznatků moderní teoretické i experimentální fyziky kondenzovaných látek a dalších úzce souvisejících oborů (aplikované optiky, jaderné fyziky, či elektroniky).

Obhajoba Výzkumného úkolu studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia oboru IPL

Oprava (3.7.2019): Obhajoba VÚ studentů 1. ročníku navazujícího magisterského studia oboru IPL se bude konat v termínu od 19. do 20. září 2019.
Detailní časový rozvrh jednání bude upřesněn.

Obhajoby bakalářských prací a Státní závěrečné zkoušky studentů bakalářského studia oboru IPL

Obhajoby BP a SZZ studentů bakalářského studia oboru IPL se budou konat ve dnech 10. a 11. září 2019.
Detailní časový rozvrh jednání bude upřesněn.

Mimořádný úspěch studentů na konferenci Struktura 2019

Doktorandi naší katedry Petr Veřtát a Martin Malý uspěli na studentské přehlídce konané při konferenci Struktura 2019 ve Žďáru nad Sázavou, kterou pořádala Česká a Slovenská krystalografická společnost. Oba zvítězili ve svých kategoriích, které byly Fyzika a materiály (Petr) a Biokrystalografie a chemická krystalografie (Martin). Petrovi Veřtátovi se dokonce podařilo jako jedinému zopakovat úspěch z minulé akce!

Oběma výhercům gratulujeme!!!

Obhajoby diplomových prací a Státní závěrečné zkoušky studentů navazujícího magisterského studia oboru IPL

Veřejná obhajoba DP a SZZ studentů NMS oboru IPL se koná ve dnech 13. a 14. 6. 2019.
Program jednání:
Čtvrtek 13.6.:
10.00 ... Bc. Lucie Celbová
12.00 ... Bc. Magdalena Lajčinová
14.30 ... Bc. Adela Nováková
Pátek 14.6.:
10.00 ... Bc. Kristýna Zoubková
12.00 ... Bc. Aleš Vlk
14.39 ... Bc. Dalibor Repček
Složení komise:
předseda: prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc.
místopředseda: doc. Ing. Štefan Zajac, CSc.
členové: prof. Ing. Stanislav Vratislav, CSc.
prof. Ing. Zdeněk Bryknar, CSc.

Přednáška semináře KIPL - HERCULES European School - Ing. Martin Malý

Kurz HERCULES (Higher European Research Course for Users of Large Experimental Systems) je tradiční pětitýdenní škola pro vzdělávání mladých vědeckých pracovníků z celého světa v oblasti synchrotronového a neutronového záření. Měl jsem tu možnost tento kurz absolvovat a navštívit tak spoustu špičkových vědeckých center (ESRF a ILL v Grenoblu, DESY a European XFEL v Hamburku a Elettra/FERMI v Terstu). V krátké přednášce bych se rád podělil o své postřehy z tohoto kurzu a také představil možnosti, jak se na podobné kurzy a školy přihlašovat.

Cyklus přednášek dr. O. Stráníka - program Kvantové technologie

Vážení kolegové, dovoluji si vás pozvat na přednáškový cyklus našeho absolventa dr. Ondřeje Stráníka z Leibnitz Institute of Photonics Jena, SRN, věnovaný rozmanitým tématům z oblasti současné (nano)plasmoniky. Pozvánka s organizačními údaji je v příloze. Srdečně zdravím, Ladislav Kalvoda

Bramborákiáda 2019

Letošní Bramborákiáda se bude konat ve čtvrtek 28.3.2019 klasicky v KIPL-aréně (T-386) od 17 hodin. Začátek bude jako obvykle velmi volný. Zváni jsou především všichni studenti 1. a 2. ročníků, ale také všichni z katedry, kdo mají chuť přijít a pobavit se s novými zájemci o studium na katedře.

Akce proběhne jako každoročně. Začneme krátkým představením jednotlivých laboratoří a po velmi volné diskuzi bude následovat možnost navštívit jednotlivé laboratoře.

Těšíme se na shledanou.

Nabídka studia (MSc, PhD) v Japonsku

A branch of Kanazawa University (Computational Science) has got scholarship for doctoral students(three years) and master course students(two years) supported from the Japan government(program MEXT. The maximum student number is 3 for the doctoral course and 5 for the master course.
Those who are interested, please contact doc. Ladislav Kalvoda.

Nabídka postdoc pozice ve Španělsku

The Department of Electronic Engineering in the Universitat Rovira i Virgili (URV), in Tarragona, Spain., has announced a postdoctoral position (funded by the Spanish Ministry) related to modeling (in particular compact modeling) and/or parameter extraction of emerging devices, such as Multi-Gate MOSFETs, nanowire FETs ,GaN HEMTs, Tunnel FETs, organic and metal oxide TFTs and hyLEDs.
See the enclosed PDF file for more details.

Pozvánka na cyklus přednášek profesora Gernota Albera o kvantových technologiích

Vazene kolegyne, vazeni kolegove,

dovolte mi Vas jmenem kateder fyziky a fyzikalni elektroniky pozvat na serii tri prednasek prof. Gernota Albera (Institut für Angewandte Physik, Technische Universität Darmstadt, SRN) o zakladech kvantove mechaniky a kvantove teorie informace. Prednasky probehnou v terminech:

Patek 23. 11. od 11:20 v mistnosti B-115
Utery 27. 11. od 15:00 v mistnosti B-111
Ctvrtek 29. 11. od 10:00 v mistnosti B-115

Pages

Subscribe to KATEDRA INŽENÝRSTVÍ PEVNÝCH LÁTEK RSS

Nabídky práce

Přehled jednotlivých nabídek práce pro studenty a absolventy naleznete zde

SGS ČVUT