Rozvrh hodin KIPL

Rozvrh hodin pro letní semestr 2016/2017 je publikován zde

Seminář FPL

Aktuální program pro letní semestr 2016/2017 naleznete zde.

Konference FPL

Centrum AdMat

Úspěchy a ocenění

  • Oceněné práce - zde
  • Úspěchy na konferencích - zde

Seznam aktuálních publikací

Seznam aktuálních publikací naleznete zde

Užitečné odkazy

SU

FJFI

CVUT

jaderka

SU

EU
VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH KIPLu

Katedra inženýrství pevných látek (IPL) vychovává specialisty v oboru Inženýrství pevných látek. Studium kombinuje teoretický matematicko-fyzikální základ s experimentálně či inženýrsky zaměřenými předměty. Matematická témata zahrnují především metody matematické analýzy, algebry, numerické matematiky a statistiky. Ve fyzikální části studia se posluchači nejdříve seznámí se základními poznatky klasické fyziky, na které poté navazují předměty podávající přehled nejdůležitějších poznatků moderní teoretické i experimentální fyziky kondenzovaných látek a dalších úzce souvisejících oborů (aplikované optiky, jaderné fyziky, či elektroniky).

Úspěchy studentů KIPLu na konferenci Struktura 2017!

V rámci kolokvia Krystalografické společnosti Struktura 2017, které proběhlo v Telči od 19. do 22. 6. 2017, se konala již tradiční 12. studentská přehlídka prací z oblasti krystalografie a strukturní analýzy. Z celkového počtu 19 účastníků bylo 7 studentů z naši katedry, čímž se KIPL stála jednoznačně „hegemonem“ soutěže!

29.6.2017: Obhajoba výzkumných úkolů za AR 2016/2017

Obhajoba výzkumných úkolů realizovaných v akademickém roce 2016/2017 se bude za účasti vedoucích prací konat ve čtvrtek 29.6.2017 v semimární místnosti KIPL T386 před komisí složenou z habilitovaných pracovníků katedry.
Program:
10,00 hodin - Bc. Martin Malý
10,45 hodin - Bc. Kristina Zoubková
11,30 hodin - Bc. František Hájek
Hodnocení práce klasifikovaným zápočtem bude vyhlášeno bezprostředně po obhajobě každé z prací.
LK

Ing. Tomáš Koubský získal Becquerelovu cenu! :)

Becquerelova cena byla v roce 2017 udělována pod záštitou nositele Nobelovy ceny za chemii J.M. Lehna (foto z jeho projevu při předávání ceny zde) třem nejlepším mladým vědcům za mimořádné výzkumné výsledky související s tématikou jaderných oborů (více o podmínkách soutěže viz http://www.ifp.cz/IMG/pdf/Conditions_Becquerel.pdf).

Státní závěrečné zkoušky a obhajoba diplomových prací magisterského studijního oboru IPL - červnový termín AR 2016/2017

Katedra inženýrství pevných látek FJFI ČVUT v Praze oznamuje, že obhajoba diplomových prací a SZZ magisterského stupně studijního oboru Inženýrství pevných látek za akademický rok 2016/2017 se budou konat 15. června 2017 od 9.00 v seminární zasedací místnosti KIPL (T386), 3. patro, budova FJFI Trojanova 13, Praha 2.
Program:
9:00 Bc. Jakub Němeček
11:00 Bc. Jakub Skočdopole
Průběh a vyhlášení výsledků obhajoby a SZZ jsou veřejné.

Cena děkana za nejlepší DP v AR 2016/2017 udělena Petru Veřtátovi!

S radostí múžeme ohlásit zprávu o dalším ocenění našeho studenta: Ing. Petr Veřtát obdržel z rukou děkana cenu za nejlepší diplomovou práci na FJFI v akademickém roce 2016/2017, kterou se odměnují autoři tří nejlepších DP. Gratulujeme!! :))

Bramborákiáda aneb Den otevřených dveří

Jako každý rok i letos zveme všechny studenty FJFI a zájemce o fyziku pevných látek na Den otevřených dveří naší katedry.

Jsi student prvního nebo druhého ročníku bakalářského studia? Přijď si popovídat o bakalářských tématech a o studiu na KIPLu. Rádi zodpovíme Tvé dotazy a rozptylíme možné obavy.

Akce se koná VE STŘEDU 12.4.2016 v 17:00 ve 3. patře budovy FJFI v Trojanově ulici.

Úspěch v Ceně Siemens za rok 2016

Mgr. Neda Neyková, Ph.D., získala ocenění za svou disertační práci, kterou obhájila pod vedením prof. Ing. Zdeňka Bryknara, CSc., na KIPL FJFI.
Ing. Petr Sedlák, Ph.D., byl členem oceněného výzkumého týmu vedeného RNDr. Petrem Šittnerem, CSc. z FzÚ AV ČR.
Blahopřejeme! :)

Státní doktorská zkouška studijního oboru Fyzikální inženýrství, zaměření Inženýrství pevných látek

Zkouška se koná ve čtvrtek 16. února na Katedře inženýrství pevných látek, místnost T386. Přihlášen je jeden uchazeč, Ing. Petr Levinský. Začátek zkoušky je ve 13:00 hod.

Státní závěrečné zkoušky a obhajoba diplomových prací magisterského studijního oboru IPL - únorový termín AR 2016/2017

Katedra inženýrství pevných látek FJFI ČVUT v Praze oznamuje, že obhajoba diplomových prací a SZZ magisterského stupně studijního oboru Inženýrství pevných látek za akademický rok 2016/2017 se budou konat 16. února 2017 od 9.00 v seminární zasedací místnosti KIPL (T386), 3. patro, budova FJFI Trojanova 13, Praha 2.
Program:
9:00 Bc. Jan Sasínek
11:00 Bc. Petr Veřtát
Průběh a vyhlášení výsledků obhajoby a SZZ jsou veřejné.

Studenti KIPLu se ve fyzice orientují i poslepu :)

Všichni vědí, že studium na naší fakultě není procházka růžovým sadem. Možná v ještě větší míře to pak platí pro náš obor, Inženýrství pevných látek. Jak však ukazuje přiložený snímek ze seminární presentace předmětu Moderní měřící metody vedeného Honzou Drahokoupilem, naši studenti svým věcem nicméně rozumí i poslepu.. ;)
LK:)

Stránky

Subscribe to KATEDRA INŽENÝRSTVÍ PEVNÝCH LÁTEK RSS

SGS ČVUT